2021/2022 GÜZ YARIYILI HARÇ İŞLEMLERİ ve KATKI PAYLARI HK.

İkinci Öğretim Programlarına yerleşen öğrenciler, öğrenim harç ücretlerini 14-24 Eylül 2021 tarihleri arasında öğrenci numaralarıyla Türkiye İş Bankası Şubelerinde GİŞELERDEN yatıracaklardır.

Güz Dönemi Katkı Payları Hakkında:

2021/2022 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu kararının 10. maddesinin 3. fıkrasında “Birinci ve açık öğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken aynı kapsamda ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.” hükmü bulunmaktadır.

Bu kapsamda olan tüm öğrencilerimizin, 2021/2022 Güz Dönemine ait katkı payları (HARÇ ÜCRETLERİ) Öğrenci Bilgi Sistemine (KOÜ-ÖBS) yüklenecektir. Sistemdeki harçlar sekmesinden görebilirsiniz.  http://odb.kocaeli.edu.tr/harc_islemleri.php

Ayrıca bakınız: http://bilsis.kocaeli.edu.tr/

Kayıt Yenileme:

2021/2022 Eğitim-Öğretim Yılında Kocaeli Üniversitesi’nde öğrenimine devam eden öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri Güz Yarıyılında 13-15 Eylül 2021 tarihleri arasında; internet ortamında, Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) üzerinden yapılır. Öğrenci alması gereken dersleri seçtikten ve harcını yatırdıktan sonra seçilen dersler Danışmanı tarafından internet üzerinden onaylanır.

NOT: Bölüm veya Program Başkanlıklarınca, tüm öğrenciler için bir öğretim elemanı danışman olarak seçilir. Öğrenci, devam edeceği dersleri sorumlu olduğu öğretim planına uygun olarak ve danışmanının önerileri doğrultusunda seçer. Öğrenci, Ders alma işlemini ve danışman onayını internet ortamında yaparak kayıt işlemlerini tamamlamış olur.

(Ders seçme işlemi için belirlenen tarihler arasinda Katkı Payını yatırmayan ve/veya Ders Seçme işlemini yapmayan öğrenciler için Öğrenci Bilgi Sistemi belirtilen süreler akabinde kapatılacağından, daha sonra hiç bir surette ders seçme işlemi yaptırılmayacaktır.) Öğrencilerin seçebileceği haftalık ders saati sayısının üst sınırı Üniversite Senatosunca belirlenir. İlk kez alınacak dersler ile tekrar edilen derslerin toplam saati bu sayıyı aşamaz.

Derse yazılma sırasında; çakışma olması halinde, önceki yarıyıllara ait dersler alınmalıdır. Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içinde kayıtlı olduğu derslerin bir kısmını veya tamamını danışmanlarının onayı ile bırakabilirler.

Hazırlık sınıfına ve birinci sınıfa yeni kayıt olan öğrenciler, güz ve bahar yarıyılı derslerinin tamamını derse yazılmalarına gerek kalmaksızın alırlar.

 

KOÜ-ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Bilgi ve Gereği Önemle Duyurulur.
İlan tarihi: 16.08.2021

EDESTEK | YBUÖ | DESTEK | TWITTER