İLAHİYAT FAKÜLTESİ, İLİTAM (UE) LİSANS TAMAMLAMA HAKKINDA

1-İlahiyat Lisans Tamamlama Programına kimler başvurabilir?

18.05.2018 tarihinden önce ilahiyat ön lisans programından mezun olan adaylar programa başvuru hakkına sahiptirler.

2-Başvurular nereye ve nasıl yapılmaktadır?

Yürütme Kurulu’nda belirlenen alanlara ilişkin kontenjanlar YÖK’ün resmi web sitesinde ilan edilir. Başkanlığımız resmi web sitesi üzerinden ilan edilen programlara başvurular başvuru sistemi üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılmaktadır.

3-Yerleştirme işlemleri nasıl olmaktadır?

Başvurusu alınan adaylar, tercihleri göz önüne alınarak ön lisans mezuniyet alanı ve ön lisans not ortalamasına göre merkezi sistemle yerleştirilir. Yerleştirme işlemleri, adayların ön lisans not ortalamalarının 2 ile çarpılarak elde edilecek puanlara göre sıralanarak yapılacaktır.

İlahiyat Lisans Tamamlama kapsamında 2018 yılında yerleşen adayların 2019 yılında başvurmaları halinde ise ön lisans not ortalamaları 1 ile çarpılarak yerleştirme işlemine alınacaktır.

4-İlahiyat Lisans tamamlamaya başvurup bir lisans programına yerleştikten sonra ön lisans diplomama ne olacak?

Adayın program kapsamında bir lisansa yerleşmiş olmasının, mevcut ön lisans diplomalarının geçerliğine herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

5-Ön lisans eğitimim sırasında aldığım derslerden lisans eğitimime başlamadan önce muaf tutulur muyum?

19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine

Devamları Hakkında Yönetmelik ‘9 uncu maddesinde’ Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak, programdan alması gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı verilir.” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hüküm uyarınca, ilgili fakülte yönetim kurulunca, öğrencilerin ön lisans eğitiminde almış oldukları dersler göz önünde bulundurularak, öğrencilerin lisans programında almaları gereken derslere muafiyet verilebilir.

6-Yerleştiğim lisans programından kaç yılda mezun olurum? Kaçıncı sınıftan başlarım?

6.11.1981 tarihli ve 17506 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun m.18/b-5 hükmü uyarınca, öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar verme yetkisi İlgili Fakülte Yönetim Kurulu’na aittir. Bu doğrultuda, adaylar, yerleştirildikleri üniversitelerin belirleyeceği derslerden muaf olup öğrenim görmeye başlarlar. 2547 sayılı Kanun uyarınca bu konudaki takdir yetkisi tamamen üniversiteye aittir.

7-Kamu/Özel Sektör çalışanayım. Derslere gitmeden mezun olmak için uzaktan öğretimle açılan programları seçtim. Ancak üniversite bazı uygulamalı dersler, stajlar için beni üniversiteye çağırıyor. Neden?

“Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar”ın 6/1-(e) maddesinde “Yükseköğretim kurumu, eğitim-öğretimi desteklemek amacıyla uzaktan öğretim kapsamındaki bazı dersleri, derslerin belirli kısımlarını, uygulamaları, stajları veya laboratuvar çalışmalarını örgün öğretim bileşenlerini içerecek şekilde tasarlayabilir.” hükmü bulunmaktadır.

Bu doğrultuda, program “uzaktan” olarak açılmasına rağmen üniversitenin yüz yüze eğitim verilmesi hususunda takdir yetkisini kullandığı dersler için öğrenciler üniversiteye gitmek

zorundadır. Herhangi bir mağduriyet durumunun yaşanmaması için aday öğrencilerin tercih etmeyi düşündükleri üniversitelerden konu ile ilgili bilgi istemeleri tavsiye olunur.

8-2018 İlahiyat Lisans Tamamlamada bir lisans programına yerleştirildikten sonra 2019 yılında programa tekrar başvuru hakkına sahip olur muyum?

18.05.2018 tarihinden önce ilahiyat ön lisans programından mezun olan adaylar programa başvuru hakkına sahiptirler.

İlahiyat Ön lisans Mezunlarının İlahiyat Lisans Tamamlamalarına İlişkin Usul ve Esaslar’ın 7-7 maddesinde “Bir önceki yıl programa yerleşen adayların bir sonraki ilanda yeniden başvurmaları halinde yerleştirme puanları % 50 oranında düşürülür.” hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla 2018 İlahiyat Lisans Tamamlamada bir lisans programına yerleştirilen adayların ön lisans not ortalamaları 2019 yılında yapılacak İlahiyat Lisans Tamamlamada 2 yerine 1 ile çarpılarak elde edilecek yerleştirme puanlarına adaylar göre sıralanacaktır.

Adayın puanının kesilmesi için bir önceki yerleştirmelerde herhangi bir lisans programına yerleşmesi yeterli olup kaydını yaptırıp yaptırmadığına, aktif öğrenci olup olmadığına, ya da kaydını yaptırsa bile sildirmiş olup olmadığına bakılmaksızın puanı kesilmektedir.

9-İlahiyat ön lisans programında halen öğrenciyim. Mezun olduğumda İlahiyat Lisans Tamamlama Programından yararlanabilecek miyim?

Program sadece 18.05.2018 tarihinden önce ilahiyat ön lisans programlarından mezun olmuş adayları kapsamaktadır. Gelecek Lisans Tamamlama dönemlerinde de geçerli olacak Bu tarihi şart, kanuni bir zorunluluk olarak uygulanmaktadır.

10-İki tane lisans programını aynı anda okuyabilir miyim?

Bir öğrencinin, eş zamanlı olarak 1 den fazla örgün lisans programında öğrenim görmesi mümkün değildir. Ancak, biri örgün diğeri açıköğretim metoduyla verilen farklı lisans programlarında öğrenim görmenin önünde mevcut şartlarda herhangi bir engel bulunmamaktadır.

 

Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Uzaktan Eğitim (İLİTAM) Programı Ders Planı
5.YARIYIL / GÜZ            
Kodu Ders Tür   Dil T+U Saat Kredi AKTS
ILT 301 KUR'AN-I KERİM - I ZORUNLU Türkçe 2+0 2 4
ILT 303 ARAPÇA - I ZORUNLU Türkçe 4+0 4 6
ILT 305 FIKIH USULÜ ZORUNLU Türkçe 4+0 4 6
ILT 307 SİSTEMATİK KELAM ZORUNLU Türkçe 4+0 4 6
ILT 309 MANTIK ZORUNLU Türkçe 2+0 2 4
ILT 311 OSMANLI TÜRKÇESİ ZORUNLU Türkçe 2+0 2 4
İLF 391 Formasyon (Eğitim Bilimine Giriş) SEÇMELİ Türkçe 2+0 2 2
İLF 393 Formasyon (Öğretim İlke ve Yöntemleri) SEÇMELİ Türkçe 2+0 2 2
AKTS kredisi toplamı:       18+4 30+4
               
6. YARIYIL / BAHAR            
ILT 302 KUR'AN-I KERİM - II ZORUNLU Türkçe 2+0 2 4
ILT 304 İSLAM HUKUKU - I ZORUNLU Türkçe 4+0 4 6
ILT 306 ARAPÇA - II ZORUNLU Türkçe 2+0 2 4
ILT 308 İSLAM AHLAK FELSEFESİ ZORUNLU Türkçe 2+0 2 4
ILT 310 İSLAM TARİHİ - I ZORUNLU Türkçe 4+0 4 6
ILT 312 FELSEFE TARİHİ ZORUNLU Türkçe 4+0 4 6
İLF 392 Formasyon (Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme) SEÇMELİ Türkçe 2+0 2 2
İLF 394 Formasyon (I. Eğitim Sosyolojisi) SEÇMELİ Türkçe 2+0 2 2
İLF 396 Formasyon (II. Öğretmenlik Meslek Etiği) SEÇMELİ Türkçe 2+0 2 2
AKTS kredisi toplamı:       20+4 30+4
               
7. YARIYIL / GÜZ            
ILT 401 KUR'AN-I KERİM - III ZORUNLU Türkçe 2+0 2 4
ILT 403 İSLAM HUKUKU - II ZORUNLU Türkçe 4+0 4 6
ILT 405 HADİS METİNLERİ - I ZORUNLU Türkçe 4+0 4 5
ILT 407 İSLAM TARİHİ - II ZORUNLU Türkçe 2+0 2 4
ILT 409 TEFSİR METİNLERİ - I ZORUNLU Türkçe 4+0 4 5
ILT 411 İSLAM FELSEFESİ ZORUNLU Türkçe 4+0 4 6
İLF 491 Formasyon (Eğitim Psikolojisi) SEÇMELİ Türkçe 2+0 2 2
İLF 493 Formasyon (Sınıf Yönetimi) SEÇMELİ Türkçe 2+0 2 2
İLF 495 Formasyon (I. Eğitim Felsefesi) SEÇMELİ Türkçe 2+0 2 2
İLF 497 Formasyon (II. Karakter ve Değerler Eğitimi) SEÇMELİ Türkçe 2+0 2 2
AKTS kredisi toplamı: 20+6 30+6
               
8. YARIYIL / BAHAR            
ILT 402 KUR'AN-I KERİM - IV ZORUNLU Türkçe 2+0 2 4
ILT 404 HADİS METİNLERİ - II ZORUNLU Türkçe 4+0 4 5
ILT 406 TEFSİR METİNLERİ - II ZORUNLU Türkçe 4+0 4 5
ILT 408 DİN FELSEFESİ ZORUNLU Türkçe 2+0 2 6
ILT 410 TASAVVUF ZORUNLU Türkçe 4+0 4 6
ILT 412 DİNLER TARİHİ ZORUNLU Türkçe 2+0 2 4
İLF 492 Formasyon (Özel Öğretim Yöntemleri) SEÇMELİ Türkçe 2+0 3 2
İLF 494 Formasyon (Öğretim Teknolojileri ve Mat. Tasarımı) SEÇMELİ Türkçe 2+0 3 2
İLF 496 Formasyon (Öğretmenlik Uygulaması) SEÇMELİ Türkçe 2+6 5 2
AKTS kredisi toplamı: 18+11 30+6

 

Duyuru tarihi: 31.8.2018

UE | ESD | SERVİS | EDESTEK | YBUÖ | DESTEK