2018-2019 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KAYIT ŞARTLARI VE TARİHLERİ

1-) E-devlet ve KOÜ Online Kayıt Sistemi Üzerinden Gelmeden Kayıt:

E-devlet üzerinden yapılacak olan e-kayıtlar 03-05 Eylül 2018 ve Üniversitemiz web sayfası üzerinden yapılacak olan online kayıtlar, 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. İnternet üzerinden E-kayıt veya Online kayıt yapan öğrencilerimizin Üniversitemize gelmelerine gerek bulunmamaktadır.

Web sayfamız üzerinden online kayıt işleminizi 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında http://ogr.kocaeli.edu.tr/koubs/ekayit/index.cfm bağlantısı kullanılarak yapılabilecektir. Online kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının yanı sıra cilt no, aile sıra no ve sıra no bilgilerini kullanmaları gerekecektir. (Yeni T.C. kimlik kartı sahibi öğrencilerimize önemle duyurulur)

2-) Şahsen Gelerek Kayıt:

Aşağıda belirtilen Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının ilgili programlarına kayıt yapacak öğrencilerin 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında şahsen kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

ÖNEMLİ

Tıp Fakültesi (Tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden Sağlık Kurulu Raporu getirilecektir.)

Spor Bilimleri Fakültesi (Tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden Sağlık Kurulu Raporu getirilecektir.)

Sağlık Bilimleri Fakültesi (Yalnızca Ebelik ve Hemşirelik Programları tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden Sağlık Kurulu Raporu getirilecektir.)

Kocaeli Sağlık Hizmetleri MYO (Tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden Sağlık Kurulu Raporu getirilecektir. Yalnızca İlk ve Acil Yardım Programında ÖSYM Kılavuzunda Bakınız 233’de belirtilen şartları sağladığına dair Sağlık Kurulu Raporu getirilecektir.)

Kartepe Atçılık MYO (Tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden Sağlık Kurulu Raporu getirilecektir.)

Yahya Kaptan MYO (Tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden Sağlık Kurulu Raporu getirilecektir.)

Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO (Yalnızca Özel Güvenlik ve Koruma Programı ÖSYM Kılavuzunda Bakınız 273’da belirtilen şartları sağladığına dair Sağlık Kurulu Raporu getirecektir.)

İzmit MYO (Yalnızca Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı ÖSYM Kılavuzunda Bakınız 116’da belirtilen şartları sağladığına dair Sağlık Kurulu Raporu getirecektir.)

Karamürsel MYO (Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı, Gemi Makinaları İşletme Programı ve Deniz Liman İşletme Programı öğrencileri Sahil ve Hudutlar Genel Müdürlüğünden “Gemi Adamı Olur Raporu” getirecektir)

Denizcilik Fakültesi (Sahil ve Hudutlar Genel Müdürlüğünden “Gemi Adamı Olur Raporu” getirilecektir.)

Diş Hekimliği Fakültesi (Tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden Sağlık Kurulu Raporu getirilecektir.)

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi (Tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden Sağlık Kurulu Raporu getirilecektir.)

Öğrencileri kayıt esnasında branşa göre tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden Sağlık Kurulu Raporu veya Sahil ve Hudutlar Genel Müdürlüğü’nden “Gemi Adamı Olur Raporu” getireceklerinden 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında şahsen müracaat edeceklerdir.

Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri Özel Yetenek Sınavı ile kabul edildiğinden, kayıtlarını 11-13 Eylül 2018 tarihleri arasında Yedek Öğrenci Kayıtları 14-18 Eylül 2018 Tarihleri arasında kayıt birimine şahsen müracaat edeceklerdir.

Devlet Konservatuarı öğrencileri Özel Yetenek Sınavı ile kabul edildiğinden, kayıtlarını 10-14 Eylül 2018 tarihleri arasında kayıt birimine şahsen müracaat edeceklerdir.

Not-1 : İkinci Öğretim (II.ÖĞR.) Programlarına yerleşen öğrenciler, öğrenim harç ücretlerini 18-28 Eylül 2018 tarihleri arasında öğrenci numaralarıyla Türkiye İş Bankası Şubelerinden gişelerden yatıracaklardır. 

Ödeme işlemlerinin mutlaka Türkiye İş Bankası Şubelerinin gişelerinden yapılması ve Atm / İnternet Şubesi vb. alternatif ödeme kaynaklarının kullanılmaması gerekmektedir.

Not-2 : Kayıt tarihlerinde ortaöğretim kurumlarından mezun olamayan, bütünleme veya tek ders sınavına girecek olan adayların kayıt tarihlerinde geçici kayıtları alınacaktır. 31 Aralık 2018 tarihine kadar ortaöğretim kurumlarından mezun olduklarına ilişkin belgeyi ibraz edemeyen öğrencilerin kayıtları silinecektir.

 AYRICA

Kayıt Yenileme 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Kocaeli Üniversitesi’nde öğrenimine devam eden öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri Güz Yarıyılında 17-21 Eylül 2018 tarihleri arasında; Bahar Yarıyılında 11-15 Şubat 2019 tarihleri arasında İnternet ortamında Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) üzerinden yapılır. Öğrenci alması gereken dersleri seçtikten ve harcını yatırdıktan sonra seçilen dersler Danışmanı tarafından internet üzerinden onaylanır.

Önemli Not: Bölüm veya Program Başkanlıklarınca, tüm öğrenciler için bir öğretim elemanı danışman olarak seçilir. Öğrenci, devam edeceği dersleri sorumlu olduğu öğretim planına uygun olarak ve danışmanının önerileri doğrultusunda seçer. Öğrenci, Ders alma işlemini ve danışman onayını internet ortamında yaparak kayıt işlemlerini tamamlamış olur. (Ders seçme işlemi için belirlenen tarihler arasında Katkı Payını yatırmayan ve/veya Ders Seçme işlemini yapmayan öğrenciler için Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) belirtilen süreler sonunda kapatılacağından, daha sonra hiç bir surette ders seçme işlemi yaptırılmayacaktır.) Öğrencilerin seçebileceği haftalık ders saati sayısının üst sınırı Üniversite Senatosunca belirlenir. İlk kez alınacak dersler ile tekrar edilen derslerin toplam saati bu sayıyı aşamaz. Derse yazılma sırasında çakışma olması halinde, önceki yarıyıllara ait dersler alınmalıdır. Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içinde kayıtlı olduğu derslerin bir kısmını veya tamamını danışmanlarının onayı ile bırakabilirler.

Hazırlık sınıfına ve birinci sınıfa yeni kayıt olan öğrenciler, güz ve bahar yarıyılı derslerinin tamamını, derse yazılmalarına gerek kalmaksızın alırlar.

Ders Ekleme – Bırakma, Geç Kayıt, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Kocaeli Üniversitesinde öğrenimine Güz Yarıyılında devam eden öğrencilerin ders ekleme – bırakma ve geç kayıt işlemleri 24- 28 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Kocaeli Üniversitesinde öğrenimine Bahar Yarıyılında devam eden öğrencilerin ders ekleme – bırakma ve geç kayıt işlemleri 18-22 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

http://www.kocaeli.edu.tr/tanitim/kayitlar.php

http://www.kocaeli.edu.tr/sliderhaber.php?id=Sh97Q8SFNpT1l2ZktDqKm1vz2eLM

http://odb.kocaeli.edu.tr/dosyalar/yonetmelikler/KOU_On_Lisans_ve_Lisans_Egitim_ve_Ogretim_Yonetmeligi-2016.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/05/20050518-14.htm

UE | ESD | SERVİS | EDESTEK | YBUÖ | DESTEK