2018-2019 KAYIT YENİLEME+DERS SEÇME+DANIŞMAN ONAYI

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Kocaeli Üniversitesi’nde öğrenimine devam eden öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri Güz yarı yılında 17-21 Eylül 2018 tarihleri arasında; internet ortamında Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS https://ogr.kocaeli.edu.tr/koubs/ogrenci/index.cfm) üzerinden yapılır. Öğrenci alması gereken dersleri seçtikten ve harcını yatırdıktan sonra seçilen dersler Danışmanı tarafından internet üzerinden onaylanır.

Dikkat: Harç ödemeleri Türkiye  İş Bankası Şubelerinden yapılacaktır. Ödeme işlemlerinin mutlaka İş Bankası Şubelerinin gişelerinden yapılması, Atm / İnternet Şubesi vb. alternatif ödeme kaynaklarının kullanılmaması gerekmektedir.

http://odb.kocaeli.edu.tr/upload/duyurular//1309180349445969d.pdf

1-Bölüm veya Program Başkanlıklarınca, tüm öğrenciler için bir öğretim elemanı danışman olarak seçilir. 

2-Öğrenci, devam edeceği dersleri sorumlu olduğu öğretim planına uygun olarak ve danışmanının önerileri doğrultusunda seçer.

3-Öğrenci, Ders alma işlemini ve danışman onayını internet ortamında yaparak kayıt işlemlerini tamamlamış olur.

4-Ders seçme işlemi için belirlenen tarihler arasında Katkı Payını yatırmayan ve/veya Ders Seçme işlemini yapmayan öğrenciler için Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) belirtilen süreler sonunda kapatılacağından, daha sonra hiç bir surette ders seçme işlemi yaptırılmayacaktır.

5-Öğrencilerin seçebileceği haftalık ders saati sayısının üst sınırı Üniversite Senatosunca belirlenir. 

6-İlk kez alınacak dersler ile tekrar edilen derslerin toplam saati bu sayıyı aşamaz. 

7-Derse yazılma sırasında çakışma olması halinde, önceki yarıyıllara ait dersler alınmalıdır. 

8-Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içinde kayıtlı olduğu derslerin bir kısmını veya tamamını danışmanlarının onayı ile bırakabilirler.

9-Hazırlık sınıfına ve birinci sınıfa yeni kayıt olan öğrenciler, güz ve bahar yarıyılı derslerinin tamamını, derse yazılmalarına gerek kalmaksızın alırlar.

Ders Ekleme/Bırakma, Geç Kayıt, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Kocaeli Üniversitesi'nde öğrenimine Güz Yarı yılında devam eden öğrencilerin ders ekleme/bırakma ve geç kayıt işlemleri, 24-28 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

UE | ESD | SERVİS | EDESTEK | YBUÖ | DESTEK