2020-2021 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETİ

  • Bir yarıyıl kayıt yeniletmez isem, izleyen yarıyıl öğrencilik hakkım devam eder mi?

Akademik takvimde belirlenen süreler içinde kaydınızı yeniletmek zorundasınız. Bu süre içinde kaydınızı yeniletmezseniz o yarıyıl/yılda derslere giremezsiniz ve bu süre öğrenim sürenizden sayılır. Öğrencilik haklarından yararlanamazsınız.

İzleyen yarıyılda kayıt yaptırılması ve 44'üncü maddenin (c) fıkrasında belirlenmiş öğrenim sürelerinin aşılmaması hâlinde öğrencilik haklarından yararlanırsınız.

  • Kaydımı yeniletmez isem kaydım silinir mi?

Öğrencilerin, katkı payı ve öğrenim ücretini yatırmayarak kayıt yenilememesi hâlinde kayıtları  ile ilgili olarak, 2547 sayılı Kanun'un Geçici 67'nci maddesinde yer alan hüküm kapsamında işlem yapılır.

  • Katkı payımı/öğrenim ücretimi yatırdım fakat kayıt hakkımdan vazgeçmek istiyorum, geri alabilir miyim?

Katkı payını/öğrenim ücretini yatırdıktan sonra kayıt hakkından vazgeçmeniz hâlinde, yatırmış olduğunuz ücreti geri alamazsınız.

  • Katkı payı/öğrenim ücretini hafta sonu yatırabilir miyiz?

İş Bankası şubelerinden, bankamatiklerden ve internet bankacılığı aracılığı ile katkı payı/öğrenim ücretini mesai saatleri dışında da yatırabilirsiniz. (Öğrenci No aynı zamanda Hesap Numaranızdır)

  • Katkı payı/öğrenim ücretlerini (öğrenci harçlarını) kim belirliyor?

Katkı payı ücretleri her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir.

  • Katkı payı ücretlerinde bölümlere göre farklılıklar var mı?

Bakanlar Kurulunca fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve devlet konservatuvarına göre ayrı ayrı katkı payı belirlenmektedir.

  • Katkı payını veya öğrenim ücretini zamanında ödemezsem ne olur?

Öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. Bu öğrenciler, ilgili yarıyılda öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

  • Öğrencinin mezuniyet tarihi hangi tarihtir?

Öğrencinin mezuniyet tarihi, Fakülte/MYO Yönetim Kurulu Kararı iledir. Ancak, bu tarihe kadar staj, endüstriye dayalı öğretim, bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi, diploma çalışması, arazi çalışması ve diğer sebeplerle mezun olamayan öğrenciler, bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile mezun olur.

  • Stajlarını yapmayan/yapamayan öğrencilerin katkı payı nedir?

Ders kaydı gerektirmeyen stajlar ve benzeri etkinliklerden dolayı mezuniyetleri, bir sonraki yarıyıla/yıla taşan öğrenciler o eğitim-öğretim yarıyılında/yılında katkı payını veya ikinci öğretim ücretini ödemezler. Ancak, öğrencilik haklarından yararlanmak isteyen öğrenciler staj yaptıkları yarıyıl/yılda katkı payını veya ikinci öğretim ücretini öderler.

  • Birinci ve ikinci öğretim programlarında başarı sıralamasında ilk %10’a giren öğrenciler ne kadar katkı payı öder?

Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümlerde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk %10’a giren birinci öğretim öğrencileri bir sonraki dönemde öğrenci katkı payının yarısını, ikinci öğretim öğrencileri ise bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öderler. Eğitimlerini birinci öğretimde sürdürmek isterlerse ikinci öğretim harcını ödemeye devam ederler.

Hatalı ve %10`a giren öğrencilerin herhangi bir nedenle fazla yatırdıkları katkı payı ve öğrenim ücretleri için, ÖBS-öğrenci sayfalarındaki iade formu doldurmalıdır. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Harçlar Şefliği form tarihinden itibaren 25 gün içinde öğrencinin IBAN nosuna geri ödemesini yapar.

 

2020-2021 eğitim-öğretim yılı katkı payı ve öğrenim ücretleri ile ilgili Cumhurbaşkanı kararı

COVİD 19 Pandemisi nedeniyle, 2020-2021 Güz Yarıyılı için, İş Bankası şubelerinden ödemeleri gereken öğrenim ücreti ve harç ödemeleri 2 Kasım 2020 tarihine kadar uzatılmış olup, DERS ONAYLARI da bu tarihe kadar DANIŞMANLAR TARAFINDAN yapılacaktır.

Bilgi ve Gereği Önemle Duyrulur.

İlan tarihi: 21.09.2020

UE | ESD | SERVİS | EDESTEK | YBUÖ | DESTEK