HAZIRLIK EĞİTİMİ ZORUNLU OLAN BÖLÜMLER HAKKINDA BİLGİ

Hazırlık Eğitimi Zorunlu Olan Bölümler için İngilizce Yeterlik ve Yerleştirme Sınavı (İYS) Hakkında Bilgi:

Eğitim dili tamamen veya kısmen (%30) yabancı dilde olan aşağıdaki fakültelerin ilgili bölümlerinde Hazırlık Eğitimi Zorunludur.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İliş. (I. & II. Öğretim)    
İktisat (I. & II. Öğretim)    
İşletme (I. & II. Öğretim)    
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (I. & II. Öğretim)    
Uluslararası İlişkiler (I. & II. Öğretim)
Fen - Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Matematik Bölümü
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü (Sınav şekli, denklik şartları vb. farklılık göstermektedir)    
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği ( I. & II. Öğretim)    
Elektronik Haberleşme Mühendisliği ( I. & II. Öğretim)    
İnşaat Mühendisliği ( I. & II. Öğretim)    
Kimya Mühendisliği ( I. Öğretim)
Makine Mühendisliği ( I. & II. Öğretim)    
Mekatronik Mühendisliği ( I. & II. Öğretim)

Bu sebeple bu bölümlere yeni kayıt yaptıran tüm öğrencilerin (Dikey/Yatay Geçişle gelen ve Yabancı Uyruklu öğrenciler dahil) İngilizce dil bilgilerini ölçen yeterlik ve yerleştirme sınavına girmeleri gerekmektedir.

Zorunlu hazırlık eğitimi olan bölümlerin hazırlık sınıfı Yeterlik ve Yerleştirme Sınavı Yabancı Diller Yüksekokulu dersliklerinde (Körfez Yerleşkesi) yapılacaktır.

Sınav saat ve dersliklerine dair detaylı bilgiye sınav döneminde, Yabancı Diller Yüksekokulu web sitesinden (http://yabancidiller.kocaeli.edu.tr) ulaşılmaktadır.

Hazırlık Programı yeterlik sınavı her eğitim-öğretim yılı başında bir kez düzenlenir.

Yeterlik sınavı Yerleştirme sınavını da kapsadığından İngilizce seviyesi çok düşük bile olsa yukarıdaki bölümlere kayıt yaptıran tüm öğrencilerin bu sınava girmesi gereklidir. Sınavdan 65 ve üstü not alan öğrenciler hazırlık programından muaf olurlar.

Daha önce hazırlık eğitimi alıp başarılı olmuş olan ve/veya ulusal/uluslararası dil sınavlarının herhangi birinden geçerli nota sahip olan öğrenciler denklik yoluyla muaf olabilirler. Ancak bu öğrencilerin Hazırlık Sınıfları Bölüm Sekreterliğine, ilgili kurumlardan aldıkları başarı ve/veya sonuç belgesini ekledikleri bir dilekçe ile mutlaka başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Tam bir yeterlik ve yerleştirme sınavı örneğine (Kocaeli Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu gerekli gördüğü takdirde sınavın şekil ve süresini değiştirme hakkına sahiptir); gerekli tüm diğer bilgi ve matbu formlara Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasından (http://yabancidiller.kocaeli.edu.tr) ulaşılabilir.

Sıkça Sorulan Sorular:

Hazırlık sınıfı ile ilgili belge almam gerekiyor. Ne yapmalıyım?

Hazırlık okuduğunuza dair ve benzeri belgeleri hazırlık bölüm sekreterliğinden alabilirsiniz (2. Kat A2.2 nolu oda). Hazırlık ile ilgili tüm işlemleriniz için bölüm sekreterliğine bir dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir. Matbu formlar linkinden ilgili dilekçeye ulaşabiliriz. http://yabancidiller.kocaeli.edu.tr/matbu-evraklar.php

• Öğrenci belgesine ihtiyacım var. Nereden alabilirim?

Öğrenci belgesini kendi bölümünüzün öğrenci işlerinden almanız gerekmektedir. Hazırlık bölüm sekreterliğinin bu belgeyi verme yetkisi yoktur.

• Şubat tatili ne zaman başlıyor ve kaç hafta sürüyor?

Şubat tatiliniz 2. Modül sonu sınavlarının bittiği günün akşamı başlar ve ikinci yarıyıl derslerinin başladığı güne kadar devam eder. Detaylı bilgi için hazırlık sınıfı akademik takvimine bakınız.

• Yaz tatili ne zaman başlıyor?

Yaz tatiliniz başarı durumunuza göre ya 4. Modül sınavlarının bittiği günün akşamı ya da İYS-BAHAR sınavının yapıldığı gün sınav bitiminde başlar. Detaylı bilgi için hazırlık sınıfı akademik takvimine ve başarı durumları için Yönergemize bakınız.

• Hazırlık sınıfında okuyorum. İkinci dönemin başında ders kaydı yaptırmam gerekli mi?

Hayır. Hazırlık sınıfında dönem ortasında ders kaydı yapılmamaktadır.

• Hazırlık sınıfında okuyorum. İkinci dönem kayıt dondurmak istiyorum, ne yapmalıyım?

Hazırlık sınıfında dönemlik kayıt dondurma hakkı yoktur. Geçerli bir sebebiniz varsa yıllık kayıt dondurabilirsiniz.

• Hazırlık sınıfına devam ediyorum. Sınav sonuçlarını nasıl öğrenebilirim?

Kısa sınav, sınıf içi çalışmalar ve ara sınavlardan aldığınız notlar ders saati içinde öğretmenleriniz tarafından duyurulmakta ve gerekli görüldüğü takdirde sorular sınıfta çözülmektedir. Yeterlik sınavı ve Modül sonu sınavı sonuçlarınız ise web sayfamızda yayınlanmaktadır. ÖNEMLİ: Telefonla bilgi verilmemektedir.

• Başka bir üniversitede hazırlık eğitimi aldım. KOU Yabancı Diller Yüksekokulu hazırlık sınıflarında geçerli midir?

Evet. Başka bir üniversitenin hazırlık programını başarıyla tamamlamış /yeterlik sınavında başarı olmuş öğrencilerin sınav puanları ve belgeleri hazırlık programlarını tamamladıkları yılı takiben üç sene içinde başvurdukları takdirde geçerlidir. Matbu formlar linkinden ilgili dilekçeye ulaşabiliriz.

• İsteğe bağlı hazırlık okuyorum. Başarısız olursam sınıf tekrar etmek zorunda mıyım?

Hayır. İsteğe bağlı hazırlık eğitimi alan öğrenciler başarısız da olsalar bir sonraki akademik yılda bölümlerinin birinci sınıf derslerine devam etmeye başlarlar. Ancak hazırlık sınıfından başarısız olan öğrenciler bölümlerinde haftada 4 ya da 2 saat olarak yapılan İngilizce dersine girmek durumunda kalabilirler. (Önemli: Bu ders için yapılan muafiyet sınavını geçerlerse haftada 4 ya da 2 saat olarak yapılan söz konusu İngilizce dersinden muaf olabilirler.)

• Modül sonu sınavından 65’in altında bir not alırsam başarısız mı olurum?

Evet. Modül sonu sınavında 64.5 baraj notudur. Bu notu alamazsanız modülü geçemezsiniz. Yeterlik sınavlarında da geçme notu 64.5 ve üstüdür.

• Modül içi notum 80. Modül sonu sınavından 60 aldım. İkisinin ortalaması 65 üstü bir not oluyor. Bu durumda modülü geçer miyim kalır mıyım?

Kalırsınız. Modül içi notunuz ne olursa olsun, modül sonu sınavından minimum 65 (64,5) almanız gerekmektedir.

• Modül sonu sınavından 75 aldım. Ancak modül içi notum 55. İkisinin ortalaması 65 ve üstü bir not ediyor ama modül içi notum 65in altında. Bu durumda modülü geçer miyim kalır mıyım?

Geçersiniz. Modül içi notunuz en az 65 olmak zorunda değildir. Modül içi notunuz 50’de olsa önemli olan modül sonu sınavından kaç aldığınızdır (en düşük 64.5 alma şartı vardır). Modül sonu sınav notunuzu ve modül içi notunuzu ilgili oranlarda topladığınızda ortaya çıkan not 65 ve/veya üstü olduğu sürece başarılı kabul edilirsiniz.

Sağlık raporları devamsızlığa sayılıyor mu?

Hayır. Devamsızlık limitlerine etkisi yoktur. Öğrencilerden beklenen, yedişer haftalık modüler eğitime kesintisiz bir şekilde devam etmeleridir. Her modülde verilen yüzde 20 devamsızlık hakkınızı bu sebeple dikkatli kullanmanız gereklidir. Heyet raporları devamsızlıktan düşülmektedir.

• Zorunlu hazırlık okuyorum. Başarısız olursam sınıf tekrar etmek zorunda mıyım?

Evet. Zorunlu hazırlık olan bölüm öğrencileri başarısız oldukları takdirde bölümlerine başlayamazlar.

• Hazırlıkta derslere devam zorunluluğu var mıdır?

Evet. Derslerin en az %80ine devam etmek zorundasınız. Ayrıca, dersinizde başarılı olmanız açısından derslere düzenli devam etmeniz önemlidir.

• Devamsızlık limiti nasıl hesaplanır?

Hazırlık sınıfında %80 devam zorunluluğu, %20 devamsızlık hakkı vardır. Devamsızlık her modül için ayrı ayrı hesaplanmaktadır. He modülde yapılan toplam ders saatinin (bu sayı resmi tatiller vs düşürülerek hesaplanır) %20 si kadar devamsızlık hakkınız vardır. Yıllık toplam devamsızlık limitini de aşmamanız gereklidir.

• Kaç saat devamsızlığım olduğunu nasıl öğrenebilirim?

Devamsızlıklar her modül sonunda web sitemizden duyurulmaktadır. Bu tarihler dışında gerekli görülürse ek duyurular yapılabilir. ÖNEMLİ: Söz konusu duyurular dışında kaç saat devamsızlığınız olduğuna dair bölüm sekreterliğinden bilgi almanız mümkün değildir. Derslerinize giren öğretim elemanları da ayrı yoklama aldıkları için devamsızlık sayınızı kendinizin takip etmesi önemlidir.

• Devamsızlıktan kalırsam ne olur?

Herhangi bir modülde devamsızlıktan kalan öğrenciler ilgili modülde doğrudan başarısız kabul edilirler ve aynı modülü tekrar etmeleri gerekir. Yıllık devam limitini aşan öğrenciler ise İYS-BAHAR sınavına giremezler. Bu öğrencilerin sadece bir sonraki eğitim öğretim yılı başında yapılan İngilizce yeterlik (İYS-GÜZ) sınavına girme hakları bulunmaktadır. Bu sınavda başarılı olurlarsa bölümlerine başlayabilirler ancak başarısız olurlarsa hazırlık sınıfını tekrar etmek zorundadırlar.

• Hazırlık sınıfını geçemedim. Önümüzdeki eğitim-öğretim yılında bölümüme başlayıp, hazırlık derslerini alttan alma şansım var mı?

Hayır. Zorunlu Hazırlık sınıfında alttan alma uygulaması yoktur. Sınıfı geçemediyseniz tekrar hazırlık okumanız gerekmektedir.

• Yapılan kısa sınava (quiz), sınıf çalışmasına giremedim çünkü hastaydım. Raporumu getirirsem telafi sınavı yapılır mı?

Hayır. Quiz yani kısa sınavların ve sınıf içi çalışmaların (tasks) telafisi yoktur. Sadece modül sonu sınavlarının telafisi mümkündür. Kurula sunulup kabul edilen heyet raporu dışındaki raporlarınız devamsızlığınızdan düşürülmez.

• Bütünleme sınavı ne demektir?

İYS-BAHAR’dan veya devamsızlıktan başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavı olarak İYS-GÜZ sınavına girmektedirler.

• Modül içi notu ne demektir? Yılsonu başarı notu ne demektir?

Modül içi notu bir modül boyunca girdiğiniz sınavlar (quiz), yaptığınız ödevler ve katıldığınız çalışmalardan aldığınız notların belli yüzdelere göre hesaplanması sonucu ortaya çıkan nottur. Modül sonu başarı notunuz modül içi notunuzla modül sonu sınav notunuzun ilgili yüzdeleri alındığında elde edilen nottur. Notunuz 64,5 ve üstü ise başarılı, 64 ve altı ise başarısız kabul edilirsiniz. Eğer modül sonu sınav notunuz 64 ve/veya altı ise modül içi notunuz kaç olursa olsun başarısız kabul edilirsiniz.

 

Yabancı Diller Yüksekokulu http://yabancidiller.kocaeli.edu.tr/iletisim.php

EDESTEK | YBUÖ | DESTEK | TWITTER