HAZIRLIK EĞİTİMİ SEÇMELİ OLAN BÖLÜMLER HAKKINDA BİLGİ

Hazırlık Eğitimi İsteğe Bağlı Olan Bölümler için İngilizce Yeterlik ve Yerleştirme Sınavı (İYS) Hakkında Bilgi:

Eğitim dili; TÜRKÇE olan aşağıdaki bölümlerde isteğe bağlı hazırlık eğitimi verilmektedir.

İletişim Fakültesi
Gazetecilik (I. & II. Öğretim)    
Halkla İlişkiler & Tanıtım (I. & II. Öğretim)    
Radyo Televizyon Sinema (I. & II. Öğretim    
Reklamcılık     
Görsel İletişim Tasarımı     
Fen Edebiyat Fakültesi    
Arkeoloji
Biyoloji
Mühendislik Fakültesi 
Bilgisayar Mühendisliği (I. & II. Öğretim)    
Elektrik Mühendisliği (I. & II. Öğretim    
Endüstri Mühendisliği (I. & II Öğretim)    
Harita Mühendisliği  
Jeofizik Mühendisliği     
Jeoloji Mühendisliği     
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği (I. & II. Öğretim    
Mimarlık & Tasarım Fakültesi 
Mimarlık
Denizcilik Fakültesi
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Tüm Bölümler    
Karamürsel Meslek Yüksekokulu Tüm Bölümler

Bu fakülte veya okulların ilgili bölümlerini kazanıp, HAZIRLIK EĞİTİMİ PROGRAMINA KATILMAK İSTEYEN öğrencilerin yeterlik ve seviye belirleme sınavına girmesi gerekmektedir.

İsteğe bağlı hazırlık eğitimi olan tüm bölümlerin hazırlık sınıfı Yeterlik ve Yerleştirme Sınavı Yabancı Diller Yüksekokulu dersliklerinde (Körfez Yerleşkesi) yapılacaktır.

Sınav saat ve dersliklerine dair detaylı bilgiye sınav zamanı Yabancı Diller Yüksekokulu web sitesinden (http://yabancidiller.kocaeli.edu.tr) ulaşabilirsiniz.

Hazırlık Programı yeterlik sınavı her eğitim-öğretim yılı başında bir kez düzenlenir.

Yeterlik sınavı Yerleştirme sınavını da kapsadığından Hazırlık programına başvuran öğrencilerin İngilizce seviyesi çok düşük bile olsa bu sınava girmesi gereklidir. Sınavdan 65 ve üstü not alan öğrenciler hazırlık programından muaf olurlar.

İsteğe bağlı Hazırlık eğitimi almak isteyen öğrencilerin bu haklarından ders ekle-çıkar haftasının son gününe kadar vazgeçme hakları mevcuttur. Bu tarihe kadar hazırlık sınıfları bölüm sekreterliğine söz konusu haklarından vazgeçtiklerine dair dilekçe veren öğrenciler kendi bölümlerine başlayabilirler. Aksi takdirde hazırlık programına devam etmek durumundadırlar.

İsteğe bağlı hazırlık sınıfında bölümlerin taban puanları dikkate alınarak kontenjanın %10’u kadar hazırlık sınıfına öğrenci alınacaktır. (ÖSYM- Bk.282)

Tam bir yeterlik ve yerleştirme sınavı örneğine (Kocaeli Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu gerekli gördüğü takdirde sınavın şekil ve süresini değiştirme hakkına sahiptir); gerekli tüm diğer bilgi ve matbu formlara Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasından (http://yabancidiller.kocaeli.edu.tr) ulaşılabilir.

HAZIRLIK PROGRAMINA KATILMAK İSTEMEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN BİLGİ:

Yukarıda belirtilen fakültelerden herhangi birisine kayıt yaptıran ama HAZIRLIK EĞİTİMİ ALMAK İSTEMEYEN öğrenciler ise bölümlerinde en az 2 en fazla 4 yarıyıl olmak üzere haftada 4 saat olarak verilen Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) eğitimine tabi tutulurlar. Belli bir düzeyde İngilizce bilgisine sahip olduğunu düşünen ve dolayısıyla bu derslere katılmak istemeyen öğrenciler zorunlu yabancı dil dersi muafiyet sınavına girip 65 ve üstü not almak zorundadırlar.

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersi (İngilizce) Olan Bölümlerin Muafiyet Sınavı ilgili tüm Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında önceden duyurulan tarihte öğrencilerin kayıtlı oldukları bölümün dersliklerinde aşağıda belirtilen saatlerde yapılmaktadır.

I. Öğretim : 10:00    II. Öğretim : 17:00

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersi Muafiyet Sınavı her eğitim-öğretim yılı başında bir kez düzenlenir. Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersi (İngilizce) olan yukarıda listelenen bölümlerden herhangi birisine kayıt yaptıran ve isteğe bağlı hazırlık eğitimini almak istemeyen öğrencilerin bu sınava girmesi gereklidir.

Zorunlu İngilizce dersi 2 yarıyıl olan bölümlerin Muafiyet sınavı 2 bölümden;

Zorunlu İngilizce dersi 4 yarıyıl olan bölümlerin Muafiyet sınavı ise 4 bölümden oluşmaktadır.

Sınav çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. Her bölümün değerlendirmesi birbirinden bağımsızdır. (Kocaeli Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu gerekli gördüğü takdirde sınavın şekil ve süresini değiştirme hakkına sahiptir.) Öğrenciler sınavın hangi bölümlerinden 65 ve üstü not almışlarsa o yarıyıl verilen İngilizce dersinden muaf sayılacaklardır. Bu durum aşağıda daha detaylı olarak anlatılmıştır:

Bölüm’den 65 ve üstü not alan öğrenciler; 1.sınıf  I. yarıyıl İngilizce dersinden muaf olur.

Bölüm’den 65 ve üstü not alan öğrenciler; 1.sınıf  II. yarıyıl İngilizce dersinden muaf olur.

Bölüm’den 65 ve üstü not alan öğrenciler; 2.sınıf  III. yarıyıl İngilizce dersinden muaf olur.

Bölüm’den 65 ve üstü not alan öğrenciler; 2.sınıf  IV. yarıyıl İngilizce dersinden muaf olur.

Tam bir muafiyet sınavı örneğine Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasından (http://yabancidiller.kocaeli.edu.tr) ulaşılabilir.

 

 Yabancı Diller Yüksekokulu http://yabancidiller.kocaeli.edu.tr/iletisim.php

EDESTEK | YBUÖ | DESTEK | TWITTER