İLİTAM (UE) 2022-2023 GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV KURALLARI

SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR:
1. Her öğrenci ilân edilen binada ve sınav salonunda sınava girmek zorundadır.
2. Öğrenciler sınavın başlama saatinden “en az yirmi dakika” önce sınav salonundaki yerlerini almalıdırlar. Sınavın ilk 30 dakikası sınavdan çıkmak yasaktır. Sınava geç kalanlar ilk 30 dakikaya kadar sınava alınırlar. Sınava geç giren öğrencilere ek cevaplama süresi verilmez.
3. Öğrenciler sınava:
- Öğrenci kimlik belgesi (Kimliğinin alamamış olanlar e devletten aldıkları öğrenci belgesi),
- Nüfus cüzdanı veya üzerinde T.C. Kimlik numarası yazan sürücü belgesi ya da süresi geçmemiş pasaport ile girmek zorundadırlar.
- Bunlar dışında herhangi bir belge (T.C. Kimlik numarası yazılı olmayan sürücü belgesi, başka kurumlara ait özel kimlik kartları vb.) sınava giriş için kesinlikle kabul edilmeyecektir. Kimlik belgeleri sınav boyunca sıranın üzerinde durmalıdır.
4. Soru kitapçıkları ve optik formlar üzerindeki doldurulması gereken alanlar (ad- soyad, numara, kitapçık türü) sınav başlamadan önce doldurulmalıdır. Bu husustaki tüm sorumluluk öğrenciye aittir.
5. Yanında cep telefonu ve çantasıyla gelenler sınavdan önce telefonlarını kapalı bir şekilde ve çantalarını sınav salon başkanına teslim etmeleri gerekmektedir. Sınav esnasında üzerinde cep telefonunu veya çanta bulunduran öğrenciler (telefon kapalı ya da sessiz konumda olsa dahi) tutanakla tespit edilip sınavları geçersiz sayılacak ve haklarında disiplin soruşturması başlatılacaktır.
6. Sınav sorularının ve verilen cevapların yazılarak sınav salonu dışına çıkarılması, sınav sorularının sosyal medya vb. paylaşım ortamlarında yayınlanması kesinlikle yasaktır. Aksi taktirde öğrenci hakkında disiplin soruşturması başlatılacaktır. Ayrıca soruların hazırlanması ve sınavın uygulanması için gerekli mali külfeti de karşılamak zorunda kalacaktır.
7. Sınav görevlileri sizi uyarmak zorunda değildir. Sınav kurallarına aykırı hareket eden öğrencinin sınavı tutanak tutularak iptal edilecektir.
8. Gözetmenler sınav düzenini korumak adına, sınav öncesinde ve sınav esnasında oturma düzeninde değişiklik yapma yetkisine sahiptirler. Öğrencilerin sınav boyunca sınav sorumlusu/gözetmeninin yer değişikliği isteklerine uymaları gerekmektedir.
9. Sıraların üzerindeki yazılar sınavdan önce, öğrenciler tarafından temizlenmelidir. Sıraların üzerine, sınav öncesinde veya sınav esnasında herhangi bir karalama yapılmamalı, yazı yazma eyleminde bulunulmamalıdır.
10. Öğrencilerin sınav esnasında sıranın üzerinde, altında veya yanında, söz konusu sınavla ilgili veya ilgisiz herhangi bir kitap, doküman, ders notu vb. materyalleri bulundurmaları yasaktır.
11. Sınav başlamadan önce sınavda ihtiyaç duyabileceğiniz kalem, silgi vb. araç ve gereçleri yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. Sınav esnasında herhangi bir araç gerecin ortak kullanımı yasaktır.
12. Sınav esnasında, sınav düzenini bozucu davranışları gösteren, sınav esnasında kopya çeken, kopya veren veya kopya çekme teşebbüsünde bulunan öğrencilerin bu eylemleri gözetmen(ler) tarafından tutulacak bir tutanak ile belgelenir ve söz konusu öğrenci(ler)in sınavları geçersiz sayılarak haklarında disiplin soruşturması başlatılır.
13. Sınav bitiminde öğrenciler sınav evrakını eksiksiz olarak (soru kitapçığı ve cevap kâğıdı), sınav sorumlularının/ gözetmenlerinin belirttiği düzende teslim etmeli ve sessiz bir biçimde sınav salonundan ayrılmalıdırlar.
14. Öğrencilerin sınav yapılan dersliklerin önünde beklemesi, konuşması veya gürültü yapması yasaktır.

Oturumlar Ders Sınav Tarih Sınav Saati Sınıflar Sınav Yeri
Cumartesi 1. Oturum Sistematik Kelam 3.Ara.22 10:00-11:30 1. Sınıflar İlahiyat Fakültesi
Cumartesi 1. Oturum Arapça - I 3.Ara.22 10:00-11:30 1. Sınıflar Not: Sınav salonları
Cumartesi 1. Oturum Kur’an-ı Kerim - I 3.Ara.22 10:00-11:30 1. Sınıflar daha sonra açıklanacaktır.
Cumartesi 2. Oturum Tefsir Metinleri - I 3.Ara.22 13:30-15:00 2. Sınıflar
Cumartesi 2. Oturum İslam Hukuku - II 3.Ara.22 13:30-15:00 2. Sınıflar
Cumartesi 2. Oturum Kur’an-ı Kerim - III 3.Ara.22 13:30-15:00 2. Sınıflar
Pazar 1. Oturum Fıkıh Usulü 4.Ara.22 10:00-11:30 1. Sınıflar
Pazar 1. Oturum Mantık 4.Ara.22 10:00-11:30 1. Sınıflar
Pazar 1. Oturum Osmanlı Türkçesi 4.Ara.22 10:00-11:30 1. Sınıflar
Pazar 2. Oturum Hadis Metinleri - I 4.Ara.22 13:30-15:00 2. Sınıflar
Pazar 2. Oturum İslam Felsefesi 4.Ara.22 13:30-15:00 2. Sınıflar
Pazar 2. Oturum İslam Tarihi - II 4.Ara.22 13:30-15:00 2. Sınıflar

Kocaeli Üniversitesi - İlahiyat Fakültesi Dekanlığı Ulaşım Haritası:

2022.PNG

Bilgi ve Gereği Önemle Duyurulur.

İlan tarihi: 31.10.2022

EDESTEK | YBUÖ | DESTEK | TWITTER