İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM-UE)

İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNERGESİ (Pdf)

1. İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI (İLİTAM) NEDİR?
İlahiyat ön lisans mezunlarına 2 yıllık ilave bir eğitimle lisans diplomasına sahip olma hakkını kazandıran bir lisans tamamlama programıdır.

2. PROGRAMIN AMACI NEDİR?
İlahiyat önlisans derecesine sahip kişilere, ilahiyat lisans düzeyine ulaşabilmeleri için uzaktan eğitim imkânları ile gerekli eğitimi vermek ve lisans diploması sahibi olmalarını sağlamaktır.

3. BAŞVURULAR HANGİ TARİHTE YAPILMAKTADIR?
Başvuru tarihleri ÖSYM’ nin DGS sınav takvimine göre belirlenmektedir.
https://www.osym.gov.tr/TR,19355/2020.html

4. PROGRAMA KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?
Programa kayıt olmak için, İlahiyat ön lisans programından mezun olup, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) katılmak gerekmektedir.

5. PROGRAMA KAYIT YAPTIRABİLMEK İÇİN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?
Programa kayıt olmak için ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavından (DGS) alınması gereken puan her yıl katılan öğrencilerin başarı durumuna göre değişmektedir. Öğrenciler DGS’den aldıkları puanlara göre tercih yapmakta ve başarı sırasına göre belirlenen kontenjan dâhilinde programa yerleşmektedirler.

7. PROGRAMA KAYITLAR NEREDEN YAPILIYOR?
Öğrencilerin, ÖSYM yerleştirmesi sonucu e-Devlet üzerinden kayıt yapmaları gerekmektedir.
Ayrıca üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca da şahsen kayıt yapılmaktadır.

8. PROGRAMA KAYIT YAPTIRMAK ÜCRETLİ Mİ?
Programa kayıt yaptıran öğrenciler bir eğitim-öğretim yılında güz ve bahar dönemleri için ayrı ayrı Öğrenim Ücreti ve Uzaktan Öğretim Materyal Ücreti’ni ödemek zorundadır.

9. ÜCRETLER NEREYE YATIRILIYOR?
İş Bankası şubeleri tarafından öğrenci numaranız ile tahsil edilecektir. Tahsil edilecek tutarın, İş Bankası haricinde diğer bankalara yatırılmaması gerekmektedir. Diğer bankalara yapılan ödemelerden UZEM sorumlu değildir.

10. DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIYOR? DERSLER NASIL İŞLENİYOR?
Programa kayıt yaptıran öğrencilerin eğitim süreçleri sırasıyla aşağıda maddelenmiştir:

 • Öğrencilerin ders seçimi sonrası, sistem tarafından belirlenen harç miktarı (Öğrenim Ücreti ve Uzaktan Öğretim Materyal Ücreti) ilgili banka hesabına ödemeleri gerekmektedir.
 • Programa ait tüm ücretleri yatıran öğrenci, döneme ait akademik takvimi takip ederek “Kayıt Yenileme, Derse Yazılma” için belirtilen tarih aralığında derslerini üniversitemiz, ÖBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden seçerek danışman onayına gönderir.
 • Öğrencilerin ders seçimi danışman tarafından akademik takvimde belirtilen “Ders Ekleme, Bırakma ve Danışman Onayı” için belirtilen tarih aralığında onaylanır.
 • Dersi onaylanan öğrencilerin listesi uzaktan öğretim sistemine aktarılır.
 • Her öğrenci kendisine tahsis edilen öğrenci numarası ve şifresiyle, (https://kouuzem.almscloud.com/Account/LoginBefore) ders sistemine giriş yaparak, günün 24 saati derslerini internet üzerinden takip edebilmektedir.
 • UZEM’de dersler online şekilde yürütülmektedir. Ders için istenen etkinlikler (ödev-proje-uygulama vb.) öğretim üyesine teslim edilir.
 • Öğretim Üyesi, dersin %30’unu yüz yüze yapabilir. Ders için istenen etkinlikler (ödev-proje-uygulama vb.) öğretim üyesinin talebi ile yüz yüze yöntemle de gerçekleştirilebilir.

11. EĞİTİM KAÇ DÖNEM SÜRMEKTEDİR?
Programda eğitim/öğretim 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Azami bitirme süresi 5 yıldır.

12. SINAVLAR NASIL YAPILMAKTADIR?

 • Öğrenciler, kayıt yaptırdıkları derslerden bir ara sınava, bir yarıyıl sonu sınavına ve bir de bütünleme sınavına girerler. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları çoktan seçmeli test usulü veya açık uçlu soru sınav tekniğiyle Fakültede veya Fakülte yönetiminin belirlediği binalarda yapılır.
 • Ara sınav, eğitim-öğretim döneminde, sınav, ödev veya proje şeklinde çevrimiçi olarak uygulanır. Ara sınav notunun öğrencinin başarı notundaki payı %20’dir. İlgili eğitim-öğretim yılı başında Fakülte Kurulu tarafından ara sınavların yüz yüze yapılmasına karar verebilir. Bu durumda ara sınav notunun öğrencinin başarı notundaki payı %40 olarak hesaplanır.
 • Final ve Bütünleme sınavları ise, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe-İzmit kampüsünde bulunan İlahiyat Fakültesi binasında gerçekleşmektedir.
 • Başarı ortalamanız; vize sınavınızın %20’si ve final sınavınızın %80’i baz alınarak hesaplanmaktadır.
 • “Ders Geçme Notu” 60 (altmış) olup ders geçmeyle ilgili işlemler Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğrencileri İçin Başarı Notunun Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’a göre düzenlenmektedir.
 • Sınavların özellikle final bölümünde öğretim üyelerinin isteği doğrultusunda bazı dersler açık uçlu sorular şeklinde hazırlanabilmektedir.

13. TEK DERS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?
On dönemde olup mezun aşamasına gelmiş olan öğrenciler, bütünleme sınavları sonunda, AGNO’su en az 2.00 olan ve mezuniyetine tek dersi kalan öğrenciye, ilgili ders için devam koşulunu sağlamış olmak şartıyla tek ders sınav hakkı verilir.

14. ÜNİVERSİTEMİZDE YAZ OKULU VAR MI?
Üniversitemizde yaz okulu yoktur.

15. BAŞKA ÜNİVERSİTELERİN YAZ OKULUNDAN DERS ALABİLİR MİYİM?
Gerekli şartlar tutması halinde ve bölüm başkanı onay vermesi durumunda başarısız olunan veya alttan kalan dersler başka üniversitelerin yaz okulundan alınabilir.

16. CANLI DERSLERİ TAKİP ETMESEM OLUR MU?
Öğrencinin canlı dersleri %70 oranında takip etmesi zorunludur. Bu hususta KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ’nin 17. Maddesi hükümleri geçerlidir.

17. DERS KİTAPLARINI VE MATERYALLERİNİ NASIL VE NEREDEN TEMİN EDEBİLİRİM?
Fakültemiz tarafından herhangi bir basılı kitap verilmeyecek olup derslere ilişkin materyaller ilgili öğretim üyesi tarafından sistem üzerinden paylaşılacaktır. Size verilen kullanıcı adı ve şifrenizle hem ders kayıtlarına hem de ders materyallerine ulaşabileceksiniz.

18. YÜZ YÜZE ÖĞRETİM YAPILACAK MIDIR VE SÜRESİ NE KADARDIR?
Her yarıyılın sonunda final sınavlarından önce bir hafta yüz yüze öğretim yapılacaktır. Yılda iki defa gerçekleştirilecek olan bu öğretimin süresi her dönemde birer hafta olmak üzere toplam iki haftadır.

19. FORMASYON DERSLERİNİ ALABİLİR MİYİM?
İLİTAM programında pedagojik formasyon dersleri verilmemektedir.

20. MEZUN OLABİLMEM İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?
Bu hususta KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS ve LİSANS EĞİTİM ve ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ’nin 35. Maddesi hükümleri geçerlidir. Buna göre;
MADDE 35 – (1) Öğrenimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere, mezun oldukları fakülte, yüksekokul ile bölüm veya meslek yüksekokulu ile program adını belirten Üniversitenin diploması verilir. Diplomalara mezuniyet tarihi, diploma numarası ve mezun olduğu dönem adı yazılır. (2) Ön lisans ve lisans diploması verilebilmesi için öğrencinin AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir.

21. KAYIT DONDURMAK İÇİN GEREKLİ OLAN ŞARTLAR NELERDİR? İSTEYEN HERKES KAYIT DONDURABİLİR Mİ?
MADDE 39 – (1) Öğrencilere ilgili yönetim kurulu kararıyla ön lisans öğreniminde en az bir yarıyıl, en fazla iki yarıyıl; lisans öğreniminde en az bir yarıyıl/yıl, en fazla dört yarıyıl veya iki tam yıl izin verilebilir. Verilen izin, öğretim süresinden sayılmaz. Her eğitim-öğretim yarıyıl/yılı için ayrı ayrı yönetim kurulu kararı alınır. Bir öğrencinin izinli sayıldığı sürede katkı payı ödeyip ödemeyeceği ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.
(2) Hastalık izninde; yarıyıl/yıl izni verilmesini gerektirecek süreyi kapsayan sağlık raporunun alınması gerekir.
(3) Askerlik izni; öğrencinin, tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle yapılmaması sonucu askere alınması halinde verilir. Bu öğrencilerin kayıtları silinmez. Bu durumdaki öğrencilerden izinli sayıldıkları süre için öğrenim katkı payı alınmaz.
(4) Maddi veya ailevi nedenlerle izin; öğrenci için beklenmedik anlarda ortaya çıkan ve öğrenimini engelleyecek nitelikte ölüm, doğal afet veya benzeri durumlar ile öğrencinin içinde bulunabileceği maddi güçlükler nedeniyle ilgili kurullar tarafından verilebilir.
(5) Öğrencilere yurt dışında öğrenim görmek için veya öğrenimleri ile ilgili olarak görevlendirilmeleri halinde birinci fıkrada belirtilen sürelerle sınırlı olmak üzere izin verilebilir.
(6) Yukarıdaki nedenlerle izinli sayılan öğrenciler, izinlerinin bitiminde normal yarıyıl/yıl kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam eder. Ancak; hastalık nedeniyle izin almış olan öğrenciler öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını sağlık raporu ile belgelendirmek zorundadır.
(7) İzinli sayılmak için izin talebi başvuruları, ders seçme ve kayıt haftasının ilk gününden başlayarak, iki hafta içerisinde yapılır. Ani hastalıklar ve beklenmedik durumlar dışında bu süreler bittikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

22. KAYIT DONDURAN ÖĞRENCİLER HARÇ ÜCRETİ ÖDEYECEKLER Mİ?
Kayıt donduran öğrenciler kayıt dondurdukları dönem için ücret ödemezler.

23. KAYIT DONDURAN BİR ÖĞRENCİ DERSLERE DEVAM ETMEYE BAŞLADIĞINDA, DONDURDUĞU DÖNEMDEKİ DERSLERİ Mİ SEÇMEK ZORUNDA YOKSA MEVCUT DÖNEMDEKİ DERSLERİ Mİ?
Önce kayıt dondurduğu dönemdeki dersleri seçmelidir.

24. KOCAELİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLİTAM PROGRAMINA KAYIT YAPTIRAN BİR ÖĞRENCİ BİR BAŞKA İLİTAM PROGRAMINA KAYDINI ALDIRABİLİR Mİ?
Ancak bir yıl sonra merkezi yerleştirme (DGS) puanıyla başka bir üniversitenin İLİTAM programına geçiş yapabilir. Ancak öğrencinin DGS puanı gideceği üniversitenin DGS taban puanına eşit veya daha fazla olmalıdır.

25. KOCAELİ İLİTAM’A YATAY GEÇİŞLE GELEN BİR ÖĞRENCİNİN GELDİĞİ YERDEKİ DERSLERİNİN İNTİBAKI YAPILIP, ORDA BAŞARILI OLDUĞU DERSLERDEN MUAF OLACAK MI?
Geldiği fakültede okuduğu derslerin içerikleri Kocaeli İlahiyattaki derslerin içerikleriyle aynı olması durumunda (isim benzerliği dikkate alınmaz) önceden alıp başarılı olduğu derslerden muaf tutulur.

26. MUAFİYET DİLEKÇESİ NE ZAMANA KADAR VERİLEBİLİR?
Muafiyet ve intibak başvuruları, kayıt yaptırılan eğitim-öğretim yılının/ yarıyılının en geç birinci haftası sonuna kadar ilgili bölüm başkanlıklarına şahsen yapılır.

27. KİMLER MUAFİYET İÇİN BAŞVURABİLİR?
Dikey geçişle geldiğini veya daha önce Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen bir önlisans (İlahiyat önlisans hariç) veya lisans (ilahiyat hariç) programında eğitim gördüğünü, ders aldığını ve başarılı olduğunu transkript ile belgelemeli
Ayrıca muafiyet talebinde bulunduğu dersler için, ders aldığı kurum tarafından onaylanmış ders içeriğini ve ders kazanımlarını/öğrenme çıktılarını belgelemelidir.

28. FAKÜLTEMLE İLETİŞİMİ NASIL SAĞLAYABİLİRİM?
İlahiyat Fakültesi iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:
http://ilahiyat.kocaeli.edu.tr/iletisim.php
Posta Adresi: Kocaeli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Umuttepe Yerleşkesi 41380 İzmit / Kocaeli
E-Posta Adresi: ilitam@kocaeli.edu.tr /  kouilitambilgi@gmail.com
Telefon : +90 (262) 303 45 10

KOÜ-İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN ÖĞRETİM DERSLERİ LİSTESİ
1. YARI YIL
Katalog No Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Ders Dili T L U Ders Saati Kredi AKTS
1503002 ILT303 Arapça I Zorunlu Ders Türkçe 4 0 0 4 4 6
1503003 ILT305 Fıkıh Usulü Zorunlu Ders Türkçe 4 0 0 4 4 6
1503001 ILT301 Kur'an-I Kerim I Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 2 4
1503005 ILT309 Mantık Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 2 4
1503006 ILT311 Osmanlı Türkçesi Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 2 4
1503004 ILT307 Sistematik Kelam Zorunlu Ders Türkçe 4 0 0 4 4 6
Zorunlu Ders AKTS Toplamı 30
1. YARI YIL AKTS TOPLAMI 30
2. YARI YIL
Katalog No Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Ders Dili T L U Ders Saati Kredi AKTS
9912003 KYP 102 Kariyer Planlama (UE) Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 2 0
1503008 ILT306 Arapça II Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 2 4
1503012 ILT312 Felsefe Tarihi Zorunlu Ders Türkçe 4 0 0 4 4 6
1503010 ILT308 İslam Ahlak Felsefesi Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 2 4
1503009 ILT304 İslam Hukuku I Zorunlu Ders Türkçe 4 0 0 4 4 6
1503011 ILT310 İslam Tarihi I Zorunlu Ders Türkçe 4 0 0 4 4 6
1503007 ILT302 Kur'an-I Kerim II Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 2 4
Zorunlu Ders AKTS Toplamı 30
2. YARI YIL AKTS TOPLAMI 30
3. YARI YIL
Katalog No Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Ders Dili T L U Ders Saati Kredi AKTS
1503015 ILT405 Hadis Metinleri I Zorunlu Ders Türkçe 4 0 0 4 4 5
1503018 ILT411 İslam Felsefesi Zorunlu Ders Türkçe 4 0 0 4 4 6
1503014 ILT403 İslam Hukuku II Zorunlu Ders Türkçe 4 0 0 4 4 6
1503016 ILT407 İslam Tarihi II Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 2 4
1503013 ILT401 Kur’an-I Kerim III Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 4 4
1503017 ILT409 Tefsir Metinleri I Zorunlu Ders Türkçe 4 0 0 4 4 5
Zorunlu Ders AKTS Toplamı 30
3. YARI YIL AKTS TOPLAMI 30
4. YARI YIL
Katalog No Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Ders Dili T L U Ders Saati Kredi AKTS
1503022 ILT408 Din Felsefesi Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 2 6
1503024 ILT412 Dinler Tarihi Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 2 4
1503020 ILT404 Hadis Metinleri II Zorunlu Ders Türkçe 4 0 0 4 4 5
1503019 ILT402 Kur’an-I Kerim IV Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 2 4
1503023 ILT410 Tasavvuf Zorunlu Ders Türkçe 4 0 0 4 4 6
1503021 ILT406 Tefsir Metinleri II Zorunlu Ders Türkçe 4 0 0 4 4 5
Zorunlu Ders AKTS Toplamı 30
4. YARI YIL AKTS TOPLAMI 30

EDESTEK | YBUÖ | DESTEK | TWITTER