UZEM HAKKINDA

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Budak (ybudak@kocaeli.edu.tr) (Müdür)

Doç. Dr. Ercan Arpaz (earpaz@kocaeli.edu.tr) (İdari Müdür Yrd.)

Öğr. Gör. Mustafa Of (mustafaof@kocaeli.edu.tr) (Teknik Müdür Yrd.)

Öğr. Gör. Ahmet Sadık Saka (sadik.saka@kocaeli.edu.tr)

Öğr. Gör. Dr. Yusuf Bahadır Doğru (yusuf.dogru@kocaeli.edu.tr)

Yavuz Yılmaz (yavuz.yilmaz@kocaeli.edu.tr) (Şef)

Cihan Şahin (cihan.sahin@kocaeli.edu.tr)

Gizem Özarıkan (gizem.ozarikan@kocaeli.edu.tr)

Musa Arslan (musa.arslan@kocaeli.edu.tr)

MİSYON:

İletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı olarak Kocaeli Üniversitesi önlisans, lisans, yüksek lisans ve sürekli eğitim dahil tüm eğitim programları kapsamında uzaktan yapılan eğitim için plan, program, eşgüdüm ve uygulama faaliyetleri yürüterek; yükseköğretimin yeni öğrenci kitlelerine yayılmasını sağlamak suretiyle verimliliği artırmak, bilgiyi tüm kitlelere ulaştırmak, teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam olanakları ve bilgiye sınırsız olarak ulaşabilme özelliklerine dayanarak eğitimin etkinliğini artırmak, eğitim-öğretim olanaklarının paylaşılmasını sağlayarak Üniversite içinde, üniversiteler arasında, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde akademik etkileşimi ve yardımlaşmayı kolaylaştırmaktır.

Merkezin faaliyet alanları; iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı eğitimle yapılan ön lisans, lisans, yüksek lisans derslerini, kursları, seminerleri ve konferansları içerir.

Uzaktan eğitimde; İnternet, diğer veri iletişim ağları, radyo, televizyon, telefon ve posta gibi iletişim araçları ile basım, ses, görüntü, bilgisayar ve teknolojinin sunduğu gereçler kullanılır.

VİZYON:

  • Üniversite öğrencilerine ve topluma iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim yoluyla sunduğu tüm dersler, kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri eğitim programlarını planlamak, uzaktan eğitimin gerektirdiği iletişim ve bilgi teknolojilerinin gelişimini takip etmek, uzaktan eğitime ilişkin tüm teknik alt yapı işlerini yürütmek, uzaktan eğitim konularına ilişkin olarak TÜBİTAK ve iletişim hizmeti sunan diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,
  • Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişilerin uzaktan eğitim kapsamındaki danışmanlık ve uzaktan eğitim olanaklarından yararlanma taleplerini ilgili birimlerle birlikte projelendirmek ve yürütmek,
  • Kurs, seminer, konferans, ders ve program örgütlenmesinin yeterliliği, sunucu/istemci altyapı örgütlenmesi, iletişim/etkileşim planlama ve uygulamaları ile öğrenci destek hizmetleri ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapmak,
  • Uzaktan eğitim konusunda uygulanmakta olan tüm mevzuatı takip etmek, uygulamaları bu kapsamda düzenlemek,
  • Kamu ve özel kuruluşlar ile kişilere uzaktan eğitim yoluyla verilecek yaşam boyu eğitim derslerini/programlarını Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi ile birlikte projelendirmek,
  • Değişen ve gelişen koşullara göre uzaktan eğitim alanındaki diğer görevlerin yerine getirilmesi ile ilgili tüm çalışmaları yürütmek.

 

EDESTEK | YBUÖ | DESTEK | TWITTER