Öğrenci İşleri

Öğrenci işleri, okulumuzun öğrencilerine, öğrenim süresi boyunca ilgili yasa ve mevzuat çerçevesinde,  öğrencilikle ilgili  işlemleri   eksiksiz ve  en kısa sürede yapmak, bu işlemleri yaparken eğitim birimleri ile eşgüdüm sağlayarak planlanan eğitimin sağlıklı olarak yürütülmesine çalışır. 

Eğitim alınan akademik birimin öğrenci işlerine telefon veya e-posta şeklinde ulaşılabilir.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

EDESTEK | YBUÖ | DESTEK | TWITTER