EĞİTİM YÖNETİMİ (TEZSİZ)

Eğitim Yönetimi (Yüksek Lisans Tezsiz Programı)
1. Genel Bilgi
Eğitim Yönetimi yüksek lisans programlarının amacı, Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kurumlara bağlı okullara yönetici; üniversitelerin ilgili bölümlerine öğretim elemanı yetiştirmek; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda çalışan öğretmen, yönetici ve müfettişlerin sürekli mesleki gelişimlerini sağlamak, eğitim politikalarının geliştirilmesi ve uygulanmasına katkıda bulunmak, ilgili kurumların eğitim birimlerinde görev alacak yeterliklere sahip uzman ya da uzman yardımcısı yetiştirmektir.
Söz konusu yüksek lisans programı yönetim bilimi, eğitim yönetimi, sosyal teori, etkili okul yönetimi, örgütsel davranış, liderlik, eğitim politikaları, Türk eğitim sistemi, okul kültürü, eğitim denetimi gibi konulara yoğunlaşmaktadır.
2. Kazanılan Derece
Eğitim Yönetimi yüksek lisans programlarını başarıyla tamamlayan öğrencilere alanında yüksek lisans diploması verilir.
3. Derecenin Düzeyi
Yüksek lisans
4. Kabul ve Kayıt Koşulları
Eğitim Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans  Programına başlamak için Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 5. 11. ve 16. maddelerinde öğrenci kabulüne ilişkin esaslar göz önünde bulundurulmaktadır.

UE | ESD | SERVİS | EDESTEK | YBUÖ | DESTEK