UZAKTAN ÖĞRETİM ÖNLİSANS+LİSANS TAMAMLAMA+YÜKSEK LİSANS

1-Nasıl uzaktan öğretim ön lisans öğrencisi olabilirim?
Üniversite giriş sınavına mutlaka başvuruda bulunmanız gerekmektedir. ÖSYM'nin yayınladığı tercih kılavuzundaki bilgiler ışığında üniversitemizi tercih edip, ÖSYM tarafından yerleştirilmiş olunması yeterlidir. Ayrıca sınavsız geçiş hakkı olan öğrencilerinde tercih kılavuzunda uzaktan eğitim veren önlisans programlarını belirtmiş olması gereklidir. Uzaktan eğitim programlarını kazanan öğrenciler, üniversitemizin ana sayfasında yer alan kayıt tarihlerinde okulumuz yerleşkesine gelip kayıt yaptırılabilir.

2-Nasıl uzaktan öğretim yüksek lisans öğrencisi olabilirim?
Üniversitemizin uzaktan eğitim veren yüksek lisans programlarının verildiği birimlerde belirli dönemlerde duyurular yapılmaktadır. Gerekli şartlar bu akademik birimlerin web sayfalarındaki duyurularda belirtilmiştir. http://sbe.kocaeli.edu.tr/   http://ilahiyat.kocaeli.edu.tr/

3-Öğrenci kabulünün yapıldığı yüksek lisans programı hangisidir?

Üniversitemizin uzaktan eğitim veren yüksek lisans programı ise; Sosyal Bilimler Enstitüsü (E-İşletme-TEZSİZ) ve (Eğitim Yönetimi-TEZSİZ) programıdır.

4-Uzaktan Öğretim ile Açık Öğretim aynı öğretim metotları mıdır ?
Hayır. Farklı öğretim metotlarıdır. Açık öğretim metotlarında dersin eğitmeni bulunmamaktadır. Fakat uzaktan öğretim metotlarında dersin eğitmeni vardır ve dersler gerçek sınıf ortamını aratmayan sanal sınıf ortamlarında canlı olarak yapılır.

5-İnternet üzerinden nasıl erişim yapabilir ve nasıl eğitim alabilirim? 
Kayıt esnasında Uzaktan Eğitim programları için kullanılan E-DERS sistemine erişim için kullanıcı adı (HER ZAMAN ÖĞRENCİ NUMARANIZDIR) ve şifreniz (ÖBS Şifreniz) verilecektir. İnternet bağlantılı bir bilgisayar erişim için yeterlidir. Canlı dersleri kaliteli bir şekilde takip edebilmek için internet bağlantı hızı önemlidir. Önerilen en düşük bant genişliği, 1 Mbit indirme hızıdır. Aynı anda çalışan internet üzerinden dosya indirmeleri, video izlemeleri ve müzik dinleme etkinlikleri, canlı derslerden alınacak verimi aşağıya çekecektir. E-Ders sistemlerine erişimde şifre sorunu yaşayanlar veya ilk defa sisteme girecekler aşağıdaki sistemlerden kendilerine uygun olan bağlantıyı açarak ÖBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) şifresi ile EŞLEŞTİRME yapmalıdır.

6-Uzaktan öğretim öğrencileri ne kadar öğrenim ücreti öderler?

  • Önlisans programlarını tercih edecek öğrenciler, her yarı yıl öğrenim ücreti (İkinci öğretim ücretinin aynısı) ve materyal ücreti (Sistem için gerekli olan alt yapı hizmeti için) beraber olmak üzere ödemelidir.
  • Lisans tamamlama programlarını tercih edecek öğrenciler, her yarı yıl öğrenim ücreti ve materyal ücretini ödemelidir.
  • Yüksek lisans programlarını tercih edecek öğrenciler, her yarı yıl öğrenim ücreti ve materyal ücretini ödemelidir.

7-Uzaktan öğretim nasıl napılır?
Öğrenciler, internet aracılığıyla Uzaktan Öğretim için kullanılan EDESTEK-Ders Sistemi üzerinden, haftalık olarak ilan edilen derslere ait ders dokümanlarını takip edebilir, her hafta yapılan canlı derslere (TEAMS) girebilir, sistemle ilgili merak ettikleri soruları sistemden e-posta aracılığıyla sorabilir, duyurulardan sınav tarihlerine ulaşabilir, internet üzerinden ara sınavlarını olabilir ve sınavlar bittikten sonra ara sınav notlarını öğrenebilirler. Dersin eğitmeni ile iletişimini, sanal sınıf canlı ders üzerinden, canlı sohbet veya e-posta üzerinden gerçekleştirebilir.

8-Uzaktan öğretim sınav sistemi nasıldır?
Ara sınavlar, internet üzerinden denetimsiz olarak yapılmaktadır. Ara sınav tarihleri içinde öğrenciler istedikleri zaman çevrim içi olarak ara sınavlara katılabilirler. Final ve bütünleme sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde nasıl yapılacağı ilan edilecektir. Yıl içi değerlendirmelerin (Ara sınav, uygulama, ödev vb.) ortalamaya katkısı % 20, yıl sonu değerlendirmelerinin ortalamaya katkısı % 80’dir. Örneğin bir öğrenci bir dersin ara sınavından 80 alırsa, geçme notu 65 olarak ele alındığında final veya bütünlemeden birisinden en az 61.25 alması gereklidir.

9-Uzaktan öğretim önlisans ve lisans tamamlama öğrencileri staj yapar mı?
Önlisans ve lisans örgün eğtimini alan öğrenciler için zorunlu olan yaz stajı, uzaktan eğitim öğrencileri içinde zorunludur. Birinci sınıfın sonunda akademik birimlerin belirledikleri tarihlerde 30 günlük olarak staj yapılır. Önlisans ve lisans öğrencileri stajlarını yapmadan mezun olamazlar.

10-Uzaktan öğretim programlarından birinden mezun olan öğrencilerin diplomasında "Uzaktan Öğretim" yazar mı ?
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, uzaktan öğretim programlarında düzenlenecek diplomalarda "Uzaktan Öğretim" ibaresinin, 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren bu programlara kaydolan öğrenciler için geçerli olacağını bildirdi. Saraç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, uzaktan öğretim programlarında düzenlenecek diplomalarda "uzaktan öğretim" ibaresinin yer almasına ilişkin karar aldıklarını belirtti. http://aa.com.tr/tr/egitim/yokten-uzaktan-ogretim-aciklamasi/809883

11-Uzaktan öğretim öğrencilerinin dikey ve yatay geçiş hakkı var mıdır?
Uzaktan öğretim, önlisans programlarından mezun olan öğrenciler dikey geçiş sınavına katılabilirler. Bu sayede dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarına geçiş yapabilirler. Dikey Geçiş Sınavı kılavuzunda mezun olunan ön lisans programlarının tercih edebileceği bölümler için gerekli DGS puanını alınarak dört yıllık yüksek öğrenim programına yerleşilebilir.

Önlisans ve lisans tamamlama öğrencileri için yatay geçiş koşulları ise geçilmesi düşünülen üniversitenin Yatay Geçiş Yönetmeliğinde belirlenmiştir. Uygun şartları taşıyan öğrenciler yatay geçiş hakkından faydalanabilirler. Uzaktan eğitim programına kayıtlı olan öğrenciler örgün eğitim programlarına yatay geçiş yapamazlar.

12-Ders geçme notları en az ne kadardır?
Ders geçme notu en az 65 olması gerekmektedir. Dersin eğitmeni isteğe bağlı olarak bağıl değerlendirme sistemi uygulayarak geçme notunu belirli sınırlar dahilinde değiştirebilir.

13-Koşullu başarılı/başarısız ders geçmek ne demektir ?
Öğrencinin, DD veya DC harf notu (Koşullu Başarılı) aldığı dersin/derslerin bulunduğu yarıyıl not ortalaması 2,00’nin altında olması durumunda, bu dersin/derslerin kayıt yaptırıldığı yarıyıldan bir önceki yarıyıl not ortalamasına bakılır. Bir önceki yarıyıl not ortalaması da 2,00’nin altında ise, her iki yarıyıldaki DD veya DC harf notlu, koşullu başarılı sayılan ders/dersler başarısız sayılır ve tekrarı zorunludur.

Öğrencinin, DD veya DC harf notu (Koşullu Başarılı) aldığı dersin/derslerin bulunduğu yarıyıldan bir önceki yarıyıl not ortalamasının 2,00 ve üstünde olması veya öğrencinin birinci yarıyıla kayıtlı olması durumunda, bulunduğu yarıyıldaki DD veya DC harf notu aldığı ders/derslerden koşullu başarılı sayılır, bu durumda bu ders/derslerin başarılı/başarısız olma durumu, izleyen yarıyıl not ortalamasına göre belirlenir. Buna göre izleyen yarıyıl not ortalamasının 2,00 ve üzerinde olması durumunda, öğrenci koşullu başarılı sayılan bu ders/dersleri başarmış sayılır. Ancak izleyen yarıyıl not ortalaması da 2,00’nin altında ise, öğrenci her iki yarıyıldaki DD veya DC harf notlu ders/dersleri tekrar etmek zorundadır.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.kocaeli.edu.tr/gecici/Madde25_KosulluDersler.pdf

13-Derslere devam oranı nasıl hesaplanır ?
Uzaktan Öğretim sistemi, bir Açık Öğretim sistemi değildir. Bu yüzden derslere devamda uygulanması gereken bazı ölçütler bulunmaktadır. Uzaktan öğretim'in, örgün öğretimden tek farkı, derslerin canlı olarak gerçek sınıflarda değil, internet üzerinden sanal sınıf ortamlarında yapılmasıdır.

14-Formasyon Derslerini Alabilir miyim ? (Sadece İLİTAM öğrencileri için)

İLİTAM Programına DGS sınavıyla yerleşen her aday formasyon derslerini alabilir. Ancak 2018 yılında DGS ile Kocaeli İLİTAMA’a kayıt yaptıran adaylar “Öğretmenlik Uygulaması” dersine son sınıfta bir yıl süreyle; “Özel Öğretim Yöntemleri” ile “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım” derslerine ise son sınıfın bahar yarıyılında yüz yüze eğitime devam etmesi zorunludur.

15-Sınavlar test mi, klasik mi uygulanır?
Ara sınavlar, internet üzerinden online yapılır ve test olma ihtimali yüksektir. Final ve bütünleme sınavlarının nasıl yapılacağı, SENATO kararı uyarınca ilgili akademik yılın AKADEMİK TAKVİMinde yayımlanır.

16-Sınavlar hafta içi mi hafta sonu mu yapılır?
Sınavlar, Akademik Takvim içerisinde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır. Akademik takvimde belirlenmiş olan sınav takvimi içinde bulunan hafta sonlarında Açık öğretim ya da ÖSYM nin düzenlediği sınavlar olmadığı durumlarda  sınav takvimi hafta sonuna konulabilir. Ancak birbirini takip eden en az 5 gün boyunca sınavlar sürmektedir. Sınavların daha az bir sürede yapılması öğrencinin başarısını etkilemektedir. Yönetmelik gereği bir günde en fazla 2 sınav yapılabilmektedir.

17-Karma öğretim programları için yüz yüze eğitim, tüm dersleri mi kapsar?
Yüz yüze eğitim sadece meslek derslerini kapsamaktadır. Hangi derslerin bu kapsama girdiği ilan edilir.

18-Karma öğretim programları için okulda yüz yüze eğitim süresi ne kadardır?
Karma Öğretim programlarında yüz yüze eğitim, bir yarıyıl için toplam eğitim süresinin %30'u olmak zorundadır ve bu dersler okulda gözetimli olarak yapılmaktadır.

19-Karma öğretim programları için okulda yüz yüze eğitime katılmak zorunlu mudur?
Yüz yüze eğitimin tamamına katılmak zorunludur.
Katılmayan öğrenciler, bu dersten devamsız olurlar ve sınavlara giriş haklarını kaybederler.

20-Karma Öğretim Programları için yüz yüze eğitim tarihleri nasıl ayarlanır?
Yüz yüze eğitim alma tarihleri, imkânlar dahilinde yarıyılın uygun bir takviminde belirli bir tarih aralığına yoğun bir şekilde sıkıştırılabilir. Elverişli durumlar oluşmadığında farklı tarihlerde yüz yüze eğitim tarihleri konulabilir. Bu durum pandemi döneminde akademik birimin tercihine bırakılmıştır.

21-Öğrenci Belgesi almak için ne yapmam gerekir?
Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) üzerinden Öğrenci Belgesi için istek yapılması yeterlidir. Uzakta olup okula belge almak için gelemeyen öğrenciler öğrenci işleriyle irtibata geçip kargo hizmetlerini öğrenci işlerine yönlendirme işlemini kendileri yapmak kaydıyla öğrenci belgelerini alabilirler. 

22-Muafiyetlere başvuru ne zaman yapılır?
Okula yeni kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı oldukları yüksek öğretim kurumlarında almış oldukları derslerden muaf olmak için, dönemin başlama tarihinden itibaren iki hafta içinde dilekçe ile başvuru yapabilirler. Açık öğretim mezunlarının ortalamasının 80 olması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen süre ve zaman dışındaki başvurular dikkate alınmaz.

23-Öğrenim Ücretini yatırmazsam ne olur?
Kayıt yenileme tarihleri içerisinde öğrencilerin öğrenim ücretlerini yatırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde derse yazılma işlemlerini yapamazlar ve ilgili dönem için kayıt yenileme yapmamış sayılırlar. Bu süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenci kayıt yaptırmadığı yarıyılda/yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu şekilde kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır. Öğrenim ücretini yatıran öğrenciler; ders seçme işlemlerini öğrenci bilgi sistemi üzerinden ilan edilen tarih aralığında DANIŞMAN eğitmenleri aracılığıyla yaparlar.

a-Öğrenci, alması gereken dersleri seçtikten ve harcını ilgili bankaya yatırdıktan sonra, seçilen dersler Danışman eğitmeni tarafından internet üzerinden onaylanır.

Not: Bölüm veya Program Başkanlıklarınca, tüm öğrenciler için bir öğretim elemanı DANIŞMAN olarak seçilir.

b-Öğrenci, devam edeceği dersleri sorumlu olduğu öğretim planına uygun olarak ve danışmanının önerileri doğrultusunda seçer.

c-Öğrenci, Ders alma işlemini ve danışman onayını internet ortamında yaparak kayıt işlemlerini tamamlamış olur.

d-Ders seçme işlemi için belirlenen tarihler arasında Katkı Payını yatırmayan ve/veya Ders Seçme işlemini yapmayan öğrenciler için Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) belirtilen süreler sonunda kapatılacağından, daha sonra hiç bir surette ders seçme işlemi yaptırılmayacaktır.

e-Öğrencilerin seçebileceği haftalık ders saati sayısının üst sınırı Üniversite Senatosunca belirlenir.

f-İlk kez alınacak dersler ile tekrar edilen derslerin toplam saati bu sayıyı aşamaz.

g-Derse yazılma sırasında ders çakışması olması halinde, önceki yarıyıllara ait dersler alınmalıdır.

h-Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içinde kayıtlı olduğu derslerin bir kısmını veya tamamını danışmanlarının onayı ile bırakabilirler.

ı-Hazırlık sınıfına ve birinci sınıfa yeni kayıt olan öğrenciler, GÜZ ve BAHAR yarıyılı derslerinin tamamını, derse yazılmalarına gerek kalmaksızın alırlar.

24-Öğrenim Ücretini yatıramadım ders kaydımı yapabilir miyim?
Öğrenim Ücretini yatırmayan öğrenci kayıt yenilememiş olduğundan ders seçimi yapsa bile ders dilekçesi onaylanamaz.

25-Kaydımı sildirmek istiyorum ne yapmam gerekiyor?
Okula gelerek öğrenci işlerine kayıt sildirmek için dilekçe vermeniz yeterlidir. İlişik kesildikten sonra lise diplomanız tarafınıza iade edilir.

26-Ders Ekle/Sil  haftası ne demektir?
Eğitim/Öğretimin başlamasından sonraki, ilk haftaya ekle/sil haftası denir. Öğrenci ekle/sil haftasında danışmanı ile birlikte alınması zorunlu dersler hariç yeni bir ders alıp diğer bir dersi bırakabilir.

27-Genel Not Ortalaması (GNO) nedir?
GNO, Genel Not Ortalaması: Öğrencinin her dersten almış olduğu başarı notunun, dersin kredi değeri ile çarpımlarının toplamı ile elde edilen sayının, derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesi ile hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. GNO ilgili dönem değil alınan bütün dönemleri kapsar.

28-Başarılı sayılmam için gerekli koşullar nelerdir?
GNO ‘su en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersini (FF),(FD),(E) veya (N) olmaması koşulu ile başarılı sayılır. GNO’su 2.00 ‘ın altında olan öğrenci için (DD) ve (DC) notları da başarısız sayılır.

29-Sınav notuna itirazlar ne zaman ve nasıl yapılır?
Öğrenci; sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren iki iş günü içinde bağlı olduğu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurarak sınav kağıdının yeniden incelenmesini isteyebilir.

30-Uzaktan Eğitim Sayfası ile ÖBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) arasında fark var mıdır?
Ders dokümanları, ara sınav girişi, canlı ders girişi ve ders kaydını izlemek için Uzaktan Eğitim EDESTEK DERS sayfaları kullanılır. http://edestek.kocaeli.edu.tr/index2.php ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ’ne, http://bilsis.kocaeli.edu.tr/ adresinden erişim yapılır. Ders seçimi yapmak, sınav notlarını görüntülemek ve öğrenci belgesi isteği vb. için kullanılır.

31-Kaydımı nasıl dondurabilirim?
Kayıt yenileme  haftası içerisinde öğrencinin öğrenim ücretini yatırarak ilgili mazeretini bildiren bir dilekçe ile öğrenci işlerine başvurması gerekmektedir. İlgili yönetim kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli nedenlerle bir defada en az bir, en çok iki yarıyıl izin verilebilir. İzinli olunan dönem öğretim süresinden sayılmaz. Bu şekilde izin alan öğrenci fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokula devam edemez, öğrenci kimliği alamaz ve izinli olduğu yarı yıl/yıl sonundaki sınavlara giremez.

32-Öğrenci kimliğimi kaybettim ne yapmam gerekir?
Bir gazeteye kimliğinizi kaybettiğinize dair bir kayıp ilanı vermeniz gerekir. Gazetede çıkan kayıp ilanı ya da ilan için ödediğiniz makbuzla birlikte 1 adet fotoğrafla öğrenim görmekte olduğunuz okulun Öğrenci İşlerine başvurmak suretiyle öğrenci kimliğinizi yeniden çıkartabilirsiniz.

33-Kayıt Yenileme işlemini nasıl yapacağım?
Öğrenciler her yarı yıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen öğrenim ücretini ve materyal ücretini ödeyerek kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Öğrenciler ders kaydını internet aracılığı ile yenileyebilirler. Öğrenciler kayıt yenileme işleminin tümünden sorumlu olup, kayıtlarını kendileri yenilemek zorundadırlar. Ancak birinci sınıf öğrencileri öğrenim ücretlerini ve materyal ücretlerini yatırdıktan sonra ders seçimleri sistem tarafından otomatik olarak yapılır.

34-Kayıt Yenileme işlemini çeşitli nedenlerden dolayı zamanında yaptıramadım ne yapmam gerekir?
Katkı payını yatırdığı halde özrü nedeni ile süresi içinde kaydını yaptıramayanlar, yarı yılın ikinci haftası sonuna kadar öğrencisi olduğu bölüm/program başkanlığına bir dilekçe ile başvuruda bulunur. Özrü bağlı olduğu birimin yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler, ders kayıtlarını ilgili yönetim kurulu kararını izleyen haftanın son mesai saatine kadar yaptırmak zorundadır.

35-Mezun olabilmem için belirli bir not ortalamasına ihtiyaç var mı?
Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için yasal süre içinde devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamaları zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.

36-Mezun olabilmem için tek dersim kaldı ne yapmalıyım?
Yönetmeliğin 21. maddesindeki şartları daha önce yerine getirmiş olmak kaydıyla, mezuniyetlerine tek dersi kalan öğrenciler (alınması gereken derslerin tamamını alıp devamsızlıktan kalmamak kaydıyla), akademik takvimde belirlenen tarihlerde tek ders sınavlarına alınırlar. Bu sınavlarda alınan not, başarı notu olarak sayılır. En az (DD) harf notu alan öğrenci başarılı sayılır. Bu sınavlara ilk defa girecek öğrencilerden katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz.

37-Onur veya Yüksek Onur Belgesi ne demektir?
Bir eğitim-öğretim yılı sonunda en az normal ders yüküyle o dönemin not ortalaması 3.00-3.50 olan öğrenciler onur öğrencisi, 3.51-4.00 olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi kabul edilir.

38-Diplomada uzaktan öğretim ibaresi belirtiliyor mu?
Öğrenimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere, mezun oldukları meslek yüksekokulu ile program adını belirten üniversitenin diploması verilir. Diplomalara mezuniyet tarihi, diploma numarası ve mezun olduğu dönem adı yazılır. 'Uzaktan Öğretim' ibaresi diplomada yer alır. http://aa.com.tr/tr/egitim/yokten-uzaktan-ogretim-aciklamasi/809883

39-Üniversiteden  ilişik kesme nedenleri nelerdir?
Öğrencinin yazılı başvurusu ve kendi isteği ile üniversiteden ayrılmak istemesi ve disiplin yönetmeliği çerçevesinde "Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma Cezası" almasıdır.

Bilgi ve Gereği Önemle Duyurulur.

İlan tarihi: 21.09.2020

EDESTEK | YBUÖ | DESTEK | TWITTER