Sıkça Sorulan Sorular

Nasıl uzaktan eğitim ön lisans ve lisans öğrencisi olabilirim?
Üniversite giriş sınavına mutlaka başvuruda bulunmanız gerekmektedir. ÖSYM nin yayınladığı tercih kılavuzundaki bilgiler ışığında okulumuzu tercih edip ÖSYM tarafından yerleştirilmiş olunması yeterlidir. Ayrıca sınavsız geçiş hakkı olan öğrencilerinde tercih kılavuzunda uzaktan eğitim veren ön lisans programlarını belirtmiş olması gereklidir. Uzakten eğitim programlarını kazanan öğrenciler , üniversitemizin ana sayfasında yer alan kayıt tarihlerinde okulumuz yerleşkesine gelip kayıt yaptırılabilir.

Kocaeli Üniversitesi - Kocaeli Meslek Yüksekokulu Önlisans Uzaktan Eğitim Programları için en az alınması gereken YGS puanları;

Program AdıPuan TürüEn az alınması gereken YGS Puanı
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 191,49 (2104 ÖSYS)
İşletme Yönetimi YGS-6 210.26 (2104 ÖSYS)
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 314.00 (2104 ÖSYS)

Nasıl uzaktan eğitim yüksek lisans öğrencisi olabilirim?
Üniversitemizin uzaktan eğitim veren yüksek lisans programlarının verildiği birimlerde belirli dönemlerde duyurular yapılmaktadır. Gerekli şartlar bu birimlerde belirtilmiştir.

http://www.kmyoue.com/index.php?sid=3#&panel1-3

Öğrenci kabulunun yapıldığı yüksek lisans programı ise;

Program AdıÖğrenci Alım TarihleriAkademik Birim
İşletme Yönetimi Tezsiz Ocak-Şubat veya Haziran-Temmuz  Sosyal Bilimler Enstitüsü

Uzaktan öğretim ile Açık Öğretim aynı öğretim metotları mıdır ?
Hayır. Farklı öğretim metotlarıdır. Açık öğretim metotlarında dersin hocası bulunmamaktadır. Fakar uzaktan öğretim metotlarında dersin hocası vardır ve dersler gerçek sınıf ortamını aratmayan sanal sınıf ortamlarında canlı olarak işlenir.

İnternet üzerinden nasıl erişim yapabilir ve nasıl eğitim alabilirim? 
Kayıt esnasında Uzaktan Eğitim programları için kullanılan E-Ders sistemine erişim için kullanıcı adı ve şifreniz verilecektir. İnternet bağlantılı bir bilgisayar erişim için yeterlidir. Canlı dersleri kaliteli bir şekilde takip edebilmek için internet bağlantı hızı önemlidir. Önerilen en düşük bant genişliği, 1 Mbit indirme hızıdır. Aynı anda çalışan internet üzerinden dosya indirmeleri, video izlemeleri ve müzik dinleme etkinlikleri, canlı derslerden alınacak verimi aşağıya çekecektir.

E-Ders sistemlerine erişimde şifre sorunu yaşayanlar veya ilk defa sisteme girecekler aşağıdaki sistemlerden kendilerine uygun olan bağlantıyı açarak ÖBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) şifresi ile eşleştirme yapabilirler.Uzaktan öğretim öğrencileri ne kadar öğrenim ücreti öderler?

  • Ön lisans programlarını tercih edecek öğrenciler, her yarı yıl öğrenim ücreti (İkinci öğretim ücretinin aynısı olan 385 TL) ve materyal ücreti (Sistem için gerekli olan alt yapı hizmeti için 215 TL) beraber olmak üzere 600 TL ödemelidir.
  • Lisans programlarını tercih edecek öğrenciler, her yarı yıl öğrenim ücreti ve materyal ücretini ödemelidir.
  • Yüksek Lisans programlarını tercih edecek öğrenciler, her yarı yıl öğrenim ücreti ve materyal ücretini ödemelidir.

Uzaktan öğretim nasıl napılır?
Öğrenciler, internet aracılığıyla Uzaktan Öğretim programları için kullanılan E-Ders Sistemi üzerinden, haftalık olarak ilan edilen derslere ait ders dokümanlarını takip edebilir, her hafta yapılan canlı derslere girebilir, sistemle ilgili merak ettikleri soruları sistemden mail aracılığıyla sorabilir, duyurulardan sınav tarihlerine ulaşabilir, internet üzerinden ara sınavlarını olabilir ve sınavlar bittikten sonra ara sınav notlarını öğrenebilirler. Dersin hocası ile iletişimini, sanal sınıf canlı ders üzerinden, canlı sohbet veya E-Posta üzerinden gerçekleştirebilir.

Uzaktan öğretim sınav sistemi nasıldır?
Ara sınavlar, internet üzerinden denetimsiz olarak yapılmaktadır. İnternet ve elektrik kesintisi ihtimaline karşı iki kere giriş hakkı bulunmaktadır. Ara sınav tarihleri içinde öğrenciler istedikleri zaman çevrim içi olarak ara sınavlara katılabilirler. Finaller ve bütünlemeler okulumuzda denetimli olarak gerçekleştirilmektedir. İlgili sınavlara belirtilen tarih, saat ve salonlarda girilmesi zorunludur. Final ve bütünleme sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır. Yıl içi değerlendirmelerin (Ara sınav, uygulama, ödev vb.) ortalamaya katkısı % 20, yıl sonu değerlendirmelerinin ortalamaya katkısı % 80’dir. Örneğin bir öğrenci bir dersin ara sınavından 80 alırsa, geçme notu 65 olarak ele alındığında final veya bütünlemeden birisinden en az 61.25 alması gereklidir.

Uzaktan öğretim ön lisans ve lisans öğrencileri staj yapar mı?
Ön lisans ve lisans örgün eğtimini alan öğrenciler için zorunlu olan yaz stajı uzaktan eğitim öğrencileri içinde zorunludur. Birinci sınıfın sonunda akademik birimlerini belirledikleri tarihlerde 30 günlük olarak staj yapılır. Ön lisans ve lisans öğrencileri stajlarını yapmadan mezun olamazlar.

Uzaktan öğretim öğrencilerinin dikey ve yatay geçiş hakkı var mıdır?
Uzaktan öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler dikey geçiş sınavına katılabilirler. Bu sayede dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarına geçiş yapabilirler. Dikey Geçiş Sınavı kılavuzunda mezun olunan ön lisans programlarının tercih edebileceği bölümler için gerekli DGS puanını alınarak dört yıllık yüksek öğrenim programına yerleşilebilir.

Ön lisans ve lisans öğrencileri için yatay geçiş koşulları ise geçilmesi düşünülen üniversitenin Yatay Geçiş Yönetmeliğinde belirlenmiştir. Uygun şartları taşıyan öğrenciler yatay geçiş hakkından faydalanabilirler. Uzaktan eğitim programına kayıtlı olan öğrenciler örgün eğitim programlarına yatay geçiş yapamazlar.

Ders geçme notları en az ne kadardır?
Ders geçme notu en az 65 olması gerekmektedir. Dersin öğretim elemanı isteğe bağlı olarak bağıl değerlendirme sistemi uygulayarak geçme notunu belirli sınırlar dahilinde değiştirebilir. Not karşılıkları için ayrıntılı bilgi: http://odb.kocaeli.edu.tr/yonetmelik_018.php

Koşullu başarılı/başarısız ders geçmek ne demektir ?
Öğrencinin, DD veya DC harf notu (Koşullu Başarılı) aldığı dersin/derslerin bulunduğu yarıyıl not ortalaması 2,00’nin altında olması durumunda, bu dersin/derslerin kayıt yaptırıldığı yarıyıldan bir önceki yarıyıl not ortalamasına bakılır. Bir önceki yarıyıl not ortalaması da 2,00’nin altında ise, her iki yarıyıldaki DD veya DC harf notlu, koşullu başarılı sayılan ders/dersler başarısız sayılır ve tekrarı zorunludur

Öğrencinin, DD veya DC harf notu (Koşullu Başarılı) aldığı dersin/derslerin bulunduğu yarıyıldan bir önceki yarıyıl not ortalamasının 2,00 ve üstünde olması veya öğrencinin birinci yarıyıla kayıtlı olması durumunda, bulunduğu yarıyıldaki DD veya DC harf notu aldığı ders/derslerden koşullu başarılı sayılır, bu durumda bu ders/derslerin başarılı/başarısız olma durumu, izleyen yarıyıl not ortalamasına göre belirlenir. Buna göre izleyen yarıyıl not ortalamasının 2,00 ve üzerinde olması durumunda, öğrenci koşullu başarılı sayılan bu ders/dersleri başarmış sayılır. Ancak izleyen yarıyıl not ortalaması da 2,00’nin altında ise, öğrenci her iki yarıyıldaki DD veya DC harf notlu ders/dersleri tekrar etmek zorundadır..
Ayrıntılı bilgi için: http://www.kocaeli.edu.tr/gecici/Madde25_KosulluDersler.pdf

Derslere devam oranı nasıl hesaplanır ?
Uzaktan Öğretim sistemi, bir Açık Öğretim sistemi değildir. Bu yüzden derslere devamda uygulanması gereken bazı ölçütler bulunmaktadır. Uzaktan öğretim'in Örgün öğretimden tek farkı, derslerin canlı olarak gerçek sınıflarda değil, internet üzerinden sanal sınıf ortamlarında yapılmasıdır.

Bir öğrencinin derse devamı = canlı derslere katılım oranı (%) + kayıttan izleme oranı (%) + ders dokümanlarını takip etme oranı (%)

Yukarıdaki formüldeki yüzde oranı (%), dönem başında akademik birim tarafından ilan edilir.

Buna göre belirtilen etkinlikleri almamış öğrenciler, dersten devamsız kalırlar.

Sınavlar test mi klasik mi uygulanır?
Ara sınavlar, internet üzerinden yapılır ve test olma ihtimali yüksektir. Final ve bütünleme sınavları test ya da klasik şekilde de uygulanabilir. Tüm sınavlarda sınav şeklinin tercihi dersin öğretim elemanına bırakılmıştır.

Sınavlar hafta içi mi hafta sonu mu yapılır?
Sınavlar akademik takvim içerisinde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır. Akademik takvimde belirlenmiş olan sınav takvimi içinde bulunan hafta sonlarında Açık öğretim ya da ÖSYM nin düzenlediği sınavlar olmadığı durumlarda  sınav takvimi hafta sonuna konulabilir. Ancak birbirini takip eden en az 5 gün boyunca sınavlar sürmektedir. Sınavların daha az bir sürede yapılması öğrencinin başarısını etkilemektedir. Yönetmelik gereği bir günde en fazla 2 sınav yapılabilmektedir.

Karma öğretim programları için yüz yüze eğitim, tüm dersleri mi kapsar?
Yüz yüze eğitim sadece meslek derslerini kapsamaktadır. Hangi derslerin bu kapsama girdiği ilan edilir.

Karma öğretim programları için okulda yüz yüze eğitim süresi ne kadardır?
Karma Öğretim programlarında yüz yüze eğitim, bir yarıyıl için toplam eğitim süresinin %30'u olmak zorundadır ve bu dersler okulda gözetimli olarak yapılmaktadır.

Karma öğretim programları için okulda yüz yüze eğitime katılmak zorunlu mudur?
Yüz yüze eğitimin tamamına katılmak zorunludur. Katılmayan öğrenciler, bu dersten devamsız olurlar ve sınavlara giriş haklarını kaybederler.

Karma Öğretim Programları için Yüz yüze eğitim tarihleri nasıl ayarlanır?
Yüz yüze eğitim alma tarihleri, imkânlar dahilinde yarıyılın uygun bir takviminde belirli bir tarih aralığına yoğun bir şekilde sıkıştırılabilir. Elverişli durumlar oluşmadığında farklı tarihlerde yüz yüze eğitim tarihleri konulabilir. Bu durum akademik birimin tercihine bırakılmıştır.

Öğrenci Belgesi almak için ne yapmam gerekir?
Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden Öğrenci Belgesi için istek yapılması yeterlidir. Uzakta olup okula belge almak için gelemeyen öğrenciler öğrenci işleriyle irtibata geçip kargo hizmetlerini öğrenci işlerine yönlendirme işlemini kendileri yapmak kaydıyla öğrenci belgelerini alabilirler. 

Muafiyetlere başvuru ne zaman yapılır?
Okula yeni kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı oldukları yüksek öğretim kurumlarında almış oldukları derslerden muaf olmak için dönemin  başlama tarihinden itibaren iki hafta dilekçe ile başvuru yapabilirler. Açık öğretim mezunlarının ortalamasının 80 olması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen süre ve zaman dışındaki başvurular dikkate alınmaz.

Öğrenim Ücretini yatırmazsam ne olur?
Kayıt yenileme tarihleri içerisinde öğrencilerin öğrenim ücretlerini yatırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde derse yazılma işlemlerini yapamazlar ve ilgili dönem için kayıt yenileme yapmamış sayılırlar. Bu süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenci kayıt yaptırmadığı yarıyılda/yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu şekilde kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır. Öğrenim ücretini yatıran öğrenciler; ders seçme işlemlerini öğrenci bilgi sistemi üzerinden yaparlar.

Öğrenim Ücretini yatıramadım ders kaydımı yapabilir miyim?
Öğrenim Ücretini yatırmayan öğrenci kayıt yenilememiş olduğundan ders seçimi yapsa bile ders dilekçesi onaylanamaz.

Kaydımı sildirmek istiyorum ne yapmam gerekiyor?
Okula gelerek öğrenci işlerine kayıt sildirmek için dilekçe vermeniz yeterlidir. İlişik kesildikten sonra lise diplomanız tarafınıza iade edilir.

Ders Ekle/Sil  haftası ne demektir?
Eğitim – Öğretimin başlamasından sonraki ilk haftaya ekle/sil haftası denir. Öğrenci ekle/sil haftasında danışmanı ile birlikte alınması zorunlu dersler hariç yeni ders alıp diğer dersleri bırakabilir.

Genel Not Ortalaması (GNO) nedir?
GNO, Genel Not Ortalaması: Öğrencinin her dersten almış olduğu başarı notunun, dersin kredi değeri ile çarpımlarının toplamı ile elde edilen sayının, derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesi ile hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. GNO ilgili dönem değil alınan bütün dönemleri kapsar.

Başarılı sayılmam için gerekli koşullar nelerdir?
GNO ‘su en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersini (FF),(FD),(E) veya (N) olmaması koşulu ile başarılı sayılır. GNO’su 2.00 ‘ın altında olan öğrenci için (DD) ve (DC) notları da başarısız sayılır.

Sınav notuna itirazlar ne zaman ve nasıl yapılır?
Öğrenci; sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren iki iş günü içinde bağlı olduğu meslek yüksekokulu müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurarak sınav kağıdının yeniden incelenmesini isteyebilir.

Uzaktan Eğitim Sayfası ile ÖBİS (Öğrenci Bilgi Sistemi) arasında fark var mıdır?
Ders dokümanları, ara sınav girişi, canlı ders girişi ve ders kaydını izlemek için Uzaktan Eğitim E-Ders sayfaları kullanılır.
ÖBİS’e www.kocaeli.edu.tr adresinden giriş yapılır. Ders seçimi yapmak, sınav notlarını görüntülemek ve öğrenci belgesi isteği vb. için kullanılır. Her iki sayfanın kullanıcı adları aynı olup şifreleri farklıdır.

Kaydımı nasıl dondurabilirim?
Kayıt yenileme  haftası içerisinde öğrencinin öğrenim ücretini yatırarak ilgili mazeretini bildiren bir dilekçe ile öğrenci işlerine başvurması gerekmektedir. İlgili yönetim kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli nedenlerle bir defada en az bir, en çok iki yarıyıl izin verilebilir. İzinli olunan dönem öğretim süresinden sayılmaz. Bu şekilde izin alan öğrenci fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokula devam edemez, öğrenci kimliği alamaz ve izinli olduğu yarı yıl/yıl sonundaki sınavlara giremez.

Öğrenci kimliğimi kaybettim ne yapmam gerekir?
Bir gazeteye kimliğinizi kaybettiğinize dair bir kayıp ilanı vermeniz gerekir. Gazetede çıkan kayıp ilanı ya da ilan için ödediğiniz makbuzla birlikte 1 adet fotoğrafla öğrenim görmekte olduğunuz okulun Öğrenci İşlerine başvurmak suretiyle öğrenci kimliğinizi yeniden çıkartabilirsiniz.

Kayıt Yenileme işlemini nasıl yapacağım?
Öğrenciler her yarı yıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen öğrenim ücretini ve materyal ücretini ödeyerek kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Öğrenciler ders kaydını internet aracılığı ile yenileyebilirler. Öğrenciler kayıt yenileme işleminin tümünden sorumlu olup, kayıtlarını kendileri yenilemek zorundadırlar. Ancak birinci sınıf öğrencileri öğrenim ücretlerini ve materyal ücretlerini yatırdıktan sonra ders seçimleri sistem tarafından otomatik olarak yapılır.

Kayıt Yenileme işlemini çeşitli nedenlerden dolayı zamanında yaptıramadım ne yapmam gerekir?
Katkı payını yatırdığı halde özrü nedeni ile süresi içinde kaydını yaptıramayanlar, yarı yılın ikinci haftası sonuna kadar öğrencisi olduğu bölüm/program başkanlığına bir dilekçe ile başvuruda bulunur. Özrü bağlı olduğu birimin yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler, ders kayıtlarını ilgili yönetim kurulu kararını izleyen haftanın son mesai saatine kadar yaptırmak zorundadır.

Mezun olabilmem için belirli bir not ortalamasına ihtiyaç var mı?
Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için yasal süre içinde devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamaları zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.

Mezun olabilmem için tek dersim kaldı ne yapmalıyım?
Yönetmeliğin 21 inci maddesindeki şartları daha önce yerine getirmiş olmak kaydıyla, mezuniyetlerine tek dersi kalan öğrenciler (alınması gereken derslerin tamamını alıp devamsızlıktan kalmamak kaydıyla), akademik takvimde belirlenen tarihlerde tek ders sınavlarına alınırlar. Bu sınavlarda alınan not, başarı notu olarak sayılır. En az (DD) harf notu alan öğrenci başarılı sayılır. Bu sınavlara ilk defa girecek öğrencilerden katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz.

Onur veya Yüksek Onur Belgesi ne demektir?
Bir eğitim-öğretim yılı sonunda en az normal ders yüküyle o dönemin not ortalaması 3.00-3.50 olan öğrenciler onur öğrencisi, 3.51-4.00 olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi kabul edilir.

Diplomada uzaktan eğitim ibaresi belirtiliyor mu?
Öğrenimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere, mezun oldukları meslek yüksekokulu ile program adını belirten üniversitenin diploması verilir. Diplomalara mezuniyet tarihi, diploma numarası ve mezun olduğu dönem adı yazılır. Uzaktan eğitim ibaresi diplomada bulunmaz.

Üniversiteden  ilişik kesme nedenleri nelerdir?
Öğrencinin yazılı başvurusu ve kendi isteği ile üniversiteden ayrılmak istemesi ve  disiplin Yönetmeliği çerçevesinde "Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma Cezası" alması.

 

 

2017/2018 Akademik Yılında ESD ve Ortak Derslerin Uzaktan Öğretim Yoluyla Verilmesi Hakkında Önemli Duyuru:

Üniversitemizde, 2010-2011 Eğitim ve Öğretim Yılı’ndan bu yana, öğrencilerin ilgi ve yetkinliklerine uygun nitelik ve çeşitlilikte, toplumsal hizmet, tarih, kültür ve sanat duyarlılığı ile spor ve sağlık faaliyetleri, çevre bilinci, bilim ve teknolojinin yanı sıra kişisel gelişimi destekleme amaçlı; tüm öğrencilerimizin farklı bölüm ve programlardan alabildikleri Üniversite Seçmeli Ders (ÜSD) uygulaması yapılmaktadır. ÜSD’ler Örgün (yüz yüze) ve Uzaktan Öğretim (Elektronik Üniversite Seçmeli - ESD) olarak iki farklı biçimde uygulanmaktadır.

Uzaktan eğitim sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla ilgili mevzuata göre, 22 Haziran 2017 tarihli Kocaeli Üniversitesi Senatosunda alınan karar çerçevesinde ESD’lerin Uzaktan Öğretim yöntemiyle verilen ders olarak Örgün (Yüz Yüze) öğretimin alternatifi dersler kapsamındadır ve yasal mevzuat çerçevesinde Uzaktan Öğretim ücreti ve materyal ücreti tahakkuk etmektedir.

Öğrencilerimiz kendi istekleriyle bu derslerden herhangi bir türünü seçebilirler.

ÜSD’lere ait kontenjanlar, herhangi bir mağduriyet oluşmaması için tüm öğrencilerimizin seçebileceği biçimde geniş tutulmaktadır.

İlgili Mevzuat:

2547 Sayılı Kanunun 44 Maddesi’nde:

e. Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü önlisans, lisans ve lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

denmektedir.

2547 Sayılı Kanunun 46 Maddesi’nde:

a. Yükseköğretim kurumlarında, öğrenci başına düşen cari hizmet maliyetleri, yükseköğretim programlarının özellikleri göz önüne alınarak Yükseköğretim Kurulunca hesaplanır. Öğrencilerden her bir dönem için birinci öğretimde öğrenci katkı payı, ikinci öğretim ve uzaktan öğretimde ise öğrenim ücreti alınır. Yabancı uyruklu öğrencilerden, birinci veya ikinci öğretim ayırımı yapılmaksızın, her bir dönem için öğrenim ücreti alınır. Devlet tarafından karşılanacak kısım ile birinci öğretim, ikinci öğretim, açık ve uzaktan öğretim öğrencileri tarafından karşılanacak öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretleri, öğrenci başına düşen cari hizmet maliyetleri göz önünde bulundurularak belirlenir. Cari hizmet maliyetinin öğrenciler tarafından karşılanacak kısmı dışında kalan miktarı, Devlet tarafından karşılanır. Devletçe karşılanan kısım cari hizmet maliyetinin yarısından az olamaz.

b. Birinci öğretim, ikinci öğretim, açık ve uzaktan öğretim için Yükseköğretim Kurulu tarafından hesaplanan cari hizmet maliyetlerinin Devlet tarafından karşılanacak kısmı, öğrenciler tarafından karşılanacak katkı payları ve öğrenim ücretleri ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, her yıl haziran ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulunun görüşü ve Milli Eğitim Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretinden muaf tutulacaklar ile yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak asgari öğrenim ücretlerinin tutarı Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenir.

c. (…) bir ders için kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti tutarları, her bir dersin kredisinin ilgili dönemde alınması gereken toplam ders kredisine oranlanması sonucu bulunacak katsayının ilgili dönem için belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti ile çarpılarak, ilgili yükseköğretim kurumunca dönem başlarında hesaplanır.

denmektedir.

20.02.2014 tarihli YÖK Genel Kurulu’nda son hali verilen YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR çerçeve mevzuatında konuyla ilgili aşağıdaki maddeler yer almaktadır.

 

Tanımlar

Madde 4

…..

b) Ders materyali ve materyal ücreti: Uzaktan öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi için yükseköğretim kurumlarınca basılan veya elektronik olarak internet ortamında sunulan, üretilen veya kullanılan her türlü materyali ve bunlar karşılığında öğrencilerden alınan ücreti,

d) Öğrenim ücreti: Uzaktan öğretimde öğrencilerin öğretimin karşılığı olarak ödeyeceği ve Bakanlar Kurulunca belirlenen uzaktan öğretim öğrenim ücretini,

Uzaktan öğretimin uygulanması

MADDE 7- (1) …… Dersler, video konferans, sanal sınıf, forum uygulamaları gibi eşzamanlı araçlarla öğrenciler arasında ve öğrenciler ile öğretim elemanı arasında etkileşim kurularak bizzat öğretim elemanı tarafından eşzamanlı biçimde verilir.

Öğrenci kabulü

MADDE 8-

….

(2) Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı derslerin, hem örgün öğretim yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla verilmesi durumunda öğrenciler ders alma döneminde tercih ettikleri ders türüne kayıt yaptırırlar.

(3) Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bir dersin sadece uzaktan öğretim yoluyla verilmesi halinde öğrenciler ders alma döneminde bu derslere kayıt yaptırırlar.

Öğrenim ücretleri ve materyal ücreti

MADDE 14- (1) Yükseköğretim kurumlarının uzaktan öğretim yoluyla yürütülecek programları ile dersler için alınacak uzaktan öğretim ücretinde, 2547 sayılı Kanunun 46’ncı maddesine göre Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen ücretler esas alınır.

(2) Yürütülen programlarda materyal ücretleri, fakülte veya programa ilişkin öğrenim ücreti tutarını geçmeyecek şekilde ilgili üniversite yönetim kurulu tarafından maliyet esaslı olarak belirlenir.

 

Bütçeleştirme işlemleri

MADDE 15-

…..

(2) Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bir dersin hem örgün öğretim yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla verilmesi halinde; dersi uzaktan öğretim yoluyla almayı tercih eden öğrencilerden alınacak ücret, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin (c) fıkrasına göre hesaplanan kredi başına öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti tutarı üzerinden hesaplanır ve uzaktan öğretim öğrenim ücreti olarak bütçeleştirilir.

(3) Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bir dersin sadece uzaktan öğretim yoluyla verilmesi halinde öğrencilerden öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretine ilave bir ödeme talep edilmez.

 

UZAKTAN ÖĞRETİM KATKI PAYI VE MATERYAL ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ

2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için uzaktan eğitim ücretleri, 17 Ekim 2016 tarih ve 2016/9377 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı esas alınarak; öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulu’nun yıllık uzaktan öğretim ücretinin, yıllık alınması gereken kredi (AKTS) miktarına bölünmesi ile elde edilen kredi başına uzaktan öğretim ücreti esas alınmıştır.

Örnek 1:

Mühendislik Fakültesi Uzaktan Öğretim Ücreti      :         1529 TL

Yıllık Alınması Gereken Ders Kredisi (AKTS)          :         60

Kredi Başına Uzaktan Öğretim Ücreti                 : 1529/60 = 25,48 TL/AKTS

 

Örnek 2:

Hukuk Fakültesi Uzaktan Öğretim Ücreti              :         1155 TL

Yıllık Alınması Gereken Ders Kredisi (AKTS)          :         60

Kredi Başına Uzaktan Öğretim Ücreti                 : 1155/60 = 19,25 TL/AKTS

Örnek 3:

İletişim Fakültesi Uzaktan Öğretim Ücreti             :         962 TL

Yıllık Alınması Gereken Ders Kredisi (AKTS)          :         60

Kredi Başına Uzaktan Öğretim Ücreti                 : 962/60 = 16,03 TL/AKTS

           

Materyal Kullanım Ücreti*                        : 5 TL

 

UE | ESD | SERVİS | EDESTEK | YBUÖ | DESTEK